Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 2023

Nu är det dags för den första svenska kongressen inriktad på personlighetssyndrom! Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din kunskap och få en uppdatering om diagnostik, behandling och implementering. Detta är en kongress för dig som är forskare eller kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. Kongressen är ett samarbete med Psykiatri Sydväst.

Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 oktober 2023

Diagnostik, behandling och implementering 

Intresset för personlighetsyndrom i vården har ökat stadigt de sista åren. Inom både psykiatri och primärvård utgör denna grupp personer ofta en särskild utmaning både vad gäller bemötande, diagnostik och behandling. Modellerna för personlighetssyndrom i kommande ICD-11 respektive DSM-5 AMPD innebär förändringar i hur personlighetssyndrom både konceptualiseras och utreds. De välkända behandlingarna för Borderline Personlighetssyndrom börjar nu få sällskap av generalistiska behandlingar som kan vara aktuella utanför den högspecialiserade vården.

Denna kongress syftar till att öka kunskap och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Den riktar sig till forskare och kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. 

Föreläsningarnas innehåll

  • ICD-11 och DSM-5 alternativa modell innebär stora förändringar i hur vi diagnosticerar och kanske också hur vi ser på personlighetssyndrom. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta?
  • Hur upptäcker och hjälper vi personer med personlighetssyndrom inom primärvården?
  • Specialiserad vård vid personlighetssyndrom
  • Hur kan fler erbjudas behandling vid personlighetssyndrom? I stället för bara högspecialiserade team för Borderline, Good Psychiatric Management för personlighetsproblematik, som kan användas i många verksamheter.
  • Tvångsvård vid suicidalitet och självskada – etiska aspekter och rekommenderade arbetssätt
  • Om gränsen mellan normal personlighet och patologisk personlighet
  • Psykopati, hur kan det te sig i vården och hur hanterar vi det?
  • Vilka särskilda utmaningar finns i att ge diagnos och anpassa behandling vid narcissistiskt personlighetssyndrom?

Observera att vissa av föreläsningarna kommer att ges på engelska. 

Biomedicum på KI campus Solna
Biomedicum på KI campus Solna Foto: Stefan Zimmerman

Tid och plats

23-24 oktober 2023.

Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Biomedicum.

Huvudtalare

Professor Emeritus Peter Tyrer, Imperial College, Storbritannien

Peter Tyrer är mycket välkänd inom området personlighetssyndrom, bland annat som ordförande i ICD-11 arbetsgrupp för personlighetssyndrom. Han har även utvecklat Nidoterapi och publicerat flera böcker och oräkneliga artiklar inom många psykiatriska områden. Han är känd för att ta patienternas perspektiv och att utmana föråldrade strukturer och synsätt.

Psykiatern Lois Choi-Kain, Director of Gunderson Personality Disorders Institute, USA

Lois Choi-Kain har länge arbetat med forskning och metodutveckling gällande behandling av Borderline personlighetssyndrom. Hon är utbildad DBT- och MBT-terapeut och utvecklar Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder. GPM är en ateoretisk, generalistisk behandling användbar utanför de borderlinespecialiserade teamen och som tillvaratar den kompetens som finns i verksamheten. Hon har också intresserat sig för behandling av narcissistisk personlighetssyndrom.

Övriga talare

Christian Ruck - psykiater, professor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet.

Peder Björling - överläkare på Psykiatri Sydväst, medicinskt ledningsansvarig, personlighetprogrammet.

Niki Sundström - leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

 

Call for abstracts

Vill du presentera på kongressen? Det kan gälla egen forskning, vetenskaplig uppdatering, ett behandlingsupplägg som utvärderats eller en satsning som berör personlighetssyndrom i något avseende.

Skicka oss en titel på presentationen samt ett abstract för presentationen på max 80 ord till dr.bjorling@gmail.com. Sista datum för att skicka in förslag är 31 april 2023.

Pris

Deltagare

Pris vid anmälan till och med 31 maj: 5 000kr per deltagare exklusive moms. 

Pris vid anmälan från och med 1 juni: 5 500kr per deltagare exklusive moms. 

Föreläsare

Föreläsare går kostnadsfritt den dagen de föreläser.

Pris för ytterligare en dag, utöver den dag de föreläser:

  • Vid anmälan till och med 31 maj: 2 500 kr exklusive moms. 
  • Vid anmälan från och med 1 juni: 2 750 kr exklusive moms. 

Brukarorganisationer

Pris för båda dagar: 500 kr exklusive moms.

Pris för en dag (om organisationen har en föreläsare): 250 kr exklusive moms.

Anmälan

Säkra din plats senast den 15 september 2023. Observera att kongressen ges som uppdragsutbildning. Du går den via din arbetsgivare. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kongressen vid för få anmälda.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Ansvarig institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Christian Rück

Professor/överläkare

Kontakt

Ulla Finati

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-03-08