System och verktyg vid distansstudier

Som student på KI har du tillgång till en rad verktyg och system som kan underlätta dina distansstudier.

Canvas

Canvas är KI:s nya lärplattform, där du som student hittar kursinformation, schema och litteraturlista. Beroende på hur din lärare väljer att genomföra kursen kan du också stöta på quizzar, inlämningsuppgifter, filmer, föreläsningsmaterial, diskussionsforum och mycket annat.

Canvas studentguide är framtagen för att hjälpa dig som student att använda lärplattformen. Där hittar du flera korta filmer om hur systemet fungerar.

Logga in i Canvas.

Office 365

Som student vid Karolinska Institutet har du kostnadsfri tillgång till Microsoft Office 365. Inom detta paket får du tillgång till flera tjänster, vilket ger dig möjligheter för samarbete och kommunikation med exempelvis andra studenter. Läs mer om hur du installerar och vem du kan vända dig till för support.

Teams

Microsoft Teams är en del av Office 365 och är ett verktyg som underlättar samarbete mellan studenter på KI. I Teams kan du skapa och delta i e-möten. Du kan även bjuda in mötesdeltagare som inte är studenter på KI. I Teams kan du även chatta, dela filer och integrera olika appar. Teams är ett bra verktyg för exempelvis grupparbeten, eftersom man kan arbeta i filer tillsammans, samt organisera uppgifter genom att lägga till en eller fler Planner-flikar till en teamkanal. Du kan då tilldela uppgifter till de olika teammedlemmarna.

Stöd och hjälp med verktyget Teams hittar du direkt hos Microsoft.

Zoom

Zoom kan användas inne i Canvas, men även som ett mötesverktyg utanför Canvas, med till exempel studenter från andra kurser, eller andra lärosäten. Läs instruktionerna för att använda Zoom både via och utanför Canvas.

Distansåtkomst KIB

När du inte sitter vid en dator på KI:s nätverk måste du bli igenkänd som KI-användare på något annat sätt, för att få tillgång till de tidskrifter, databaser och e-böcker som KI:s bibliotek tillhandahåller. På bibliotekets hemsida finns tips på olika sätt att få distansåtkomst till bibliotekets material, samt vad du kan göra när det inte fungerar.

Andra E-tjänster

Andra e-tjänster så som inloggning till studentmail, information om studentkonto samt inloggning till Ladok hittar du på sidan E-tjänster.