Tips från studievägledaren inför ditt studieval

Det kan vara svårt att fatta stora beslut, inte minst att välja utbildning eller yrke. KI:s studievägledare Jeanette ger dig
några tips på vägen.

-
  • För de flesta finns inte bara ett val som är det enda rätta. Fundera på vad som är viktigt för dig. Är det lönen, arbetstiderna, arbetsmiljön, att du jobbar i enlighet med dina värderingar, att vara med och påverka, status eller karriärmöjligheter?
  • Läs på om de utbildningar du tycker är intressanta, ett sätt att få en bild av vad en utbildning innehåller och hur den är upplagd är att läsa utbildningsplanen. Ställ dig frågorna: Verkar de här kurserna spännande? Vill jag lära mig det här?
  • Checka av med verkligheten och ställ frågor till personer du tycker verkar ha ett kul jobb. Hur fick de jobbet? Vad har de för utbildning? Vad gör de på jobbet? Har de några tips till dig?
  • Skugga en student – följ med en av våra studenter under en halv dag och se hur det är att plugga på det program som du är nyfiken på. Skuggningar erbjuds under anmälningsperioden på våren. 
  • Läs KI:s studentbloggar för det eller de program du intresserar dig för. Där skriver studenterna om deras vardag och vad de gör på programmet.
  • Boka tid hos en studievägledare. Vi hjälper dig att få struktur på dina tankar och idéer. Mejla till: studievagledning@ki.se