Träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk tillämpning

HiBalance-programmet är ett utmanande och framgångsrikt koncept för gång- och balansträning hos personer med Parkinson, vars effekt och kliniska användbarhet har påvisats i klinisk forskning. För första gången erbjuder nu skaparna av HiBalance-programmet detta framgångsrika träningskoncept som kurs vid Karolinska Institutet

HiBalance-programmets träningskoncept har utvärderats i flera stora forskningsstudier och påvisat positiv effekt på gång- och balansförmåga, liksom förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Dessa resultat har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Parkinsonförbundet har genom ekonomiskt stöd till utveckling bidragit till framtagandet till kursen.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i samhället och leder till såväl motoriska som icke-motoriska nedsättningar. Nedsatt balans och ökad fallrisk är vanliga konsekvenser av sjukdomen och motverkas ej genom medicinering. Med anledning av detta rekommenderas numera fysioterapi i form av fysisk träning som komplement till medicinering, och specifika riktlinjer har utarbetats. Det finns idag ett ökande behov av träningsmöjligheter i denna grupp, inte minst inom rehabilitering och primärvård.

Kursens syfte och mål

Syftet med denna kurs är att öka kunskapen och färdigheter vid Parkinsons sjukdom, träning och specifikt HiBalance-programmet till fysioterapeuter.
Efter kursen ska deltagaren kunna:
• Förklara motoriska och icke-motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom samt dess inverkan på rehabilitering och motoriskt lärande.
• Förklara hur olika system och symtom påverkar balansen vid Parkinsons sjukdom samt diskutera hur detta påverkar träningsinterventioner.
• Kritiskt granska den senaste evidensen kring träning vid Parkinsons sjukdom och de fysioterapeutiska riktlinjerna.
• Bedöma och värdera kliniska test, som avser utvärdering av gång- och balansförmåga vid Parkinsons sjukdom.
• Förklara teorin bakom HiBalance-programmet och kunna genomföra detta i klinik, inklusive design av specifika övningar och reflektera kring dessa.

Behörighet

Fysioterapeut/ sjukgymnastexamen eller minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård.

Kostnad

6 900 SEK exkl. moms

Tid och plats

Kursen startar den 7 oktober 2019. Övriga kursdagar är 8-9 oktober samt 9 december.
Mellan kurstillfällena arbetar du med aktiviteter/uppgifter som kan utföras på distans i Lärplattformen Canvas.
Plats: Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Kungsholmen, Stockholm.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Frågor?

Projektkoordinator

Ulla Finati

Telefon: 08-524 838 91
E-post: Ulla.Finati@ki.se

Jag har arbetat med KI:s Uppdragsutbildningar sedan 2002 och har en stor erfarenhet av olika utbildningar. Skicka din fråga till mig så ska jag vägleda dig fram till rätt kurs.