Facade Aula Medica

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, VT24

Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut?
ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse om processerna för effektiva
beteendeförändringar och dess implementering i den fysio- och arbetsterapeutiska arbetet med individer med
kroniska sjukdomar.

Sagt om kursen

Från ACTs terapeutiska processer till ACtiveRehab

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som vilar på evidensbaserade processer för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. Dessa processer kan användas för att strukturera och anpassa fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska interventioner. Modellen heter ACTiveRehab som dessutom erbjuder en unik taxonomi som identifierar patientens beteendeprofil utifrån behov och förmågan att göra förändringar vilket ger tydligt information om vilka processer och i vilken intensitet patienten ska behandlas. 

Om kursen

Du kommer att lära dig ACTiveRehab och hur den kan tillämpas i ditt arbete med olika kroniska tillstånd (fysiska eller psykiska) för at bl. a. förbättra levnadsvanor och vitalitet. Du kommer att lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera för såväl individuella- som gruppinterventioner, både för dina patienter och även för dig, som egenvårdsstrategi.

Här kan du se en film där kursledarna berättar mer om kursen. 

Kursens syfte och innehåll

 • Effektiva motivationstekniker som leder till varaktiga beteendeförändringar.
 • Tillämpa evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga tillsammans med patienten, enligt ACTiveRehabs personcentrerad modell.
 • Förstå och kunna redogöra för det terapeutiska
  förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab.
 • Hur kan vi på ett respektfullt sätt förmedla ’acceptans’ till patienten?
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt för att öka egen hälsa samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt.
 • Redogöra för teorin och forskningen bakom ACTiveRehab.
 • Öva och implementera kollegial handledning.

Kursupplägg

Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas. Arbetsformerna är: föreläsningar, litteraturstudier, individuella såväl som gruppuppgifter, diskussioner, seminarier, workshops som inkluderar rollspel samt implementering i kliniken. Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra hälsan och egenvård via kollegialt stöd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kliniskt verksamma fysio- och arbetsterapeuter. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar.

Tid och plats

Datum:

Upprop 23 januari 2024, kl 12.00-14.00 via Zoom

Övriga kursdagar 13/2, 5/3, 19/3, 9/4, 30/4 och 28/5.

Inlämning av reviderad examinationsuppgift 4/6.

Därutöver videomöten med din arbetsgrupp och uppgifter på CanvasPlats: Digital live-online via Zoom

Pris: 19 500 kr exkl. moms

Plats: Digitalt.

Efter kursen

 • Du får en unik struktur för att omorganisera och bättre förstå verkningsmekanismerna i dina fysio- eller arbetsterapeutiska verktyg
 • Du får ökad kunskap om funktionell beteendeanalys för att förstå rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd (fysiska och/eller psykiska).
 • Den ökade förståelsen för beteendeförändrings-processerna bakom ACT och ACTiveRehab kommer att förenkla ditt samarbete med psykologer genom att ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell
 • ACTiveRehab kommer att ge dig möjlighet att använda samma processer som ACT använder som psykoterapi, men med dina fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska verktyg och arbetssätt.

Sagt om kursen

”Det är en mycket givande kurs både på det personliga planet och i kliniskt arbete.”

”Jag använder det jag lärt mig varje dag. Jag tycker att grundprinciperna som finns i ACT är något som kan genom syra hela vardagen. Jag har även blivit tydligare i min kommunikation och därigenom har vi som team på min arbetsplats blivit tydligare i rehabiliteringen av våra patienter.

”ACTiveRehab har gett mig de verktyg som jag letade efter för att strukturera och vidareutveckla mina interventioner. På köpet hjälpte metoden mig att utvecklas som medmänniska.

Kursplan

Kursplanen för ACT inom fysioterapi och arbetsterapi. 

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och genomförande:

Graciela Rovner, kursledare, med.dr. i rehabiliteringsmedicin, leg fysioterapeut, smärtspecialist. Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelning för fysioterapi, F.d. ordförande i ACT-föreningen (ACBS Sweden). Graciela är den enda internationella ACT- utbildare (s.k. peer-reviewed ACT trainer) som är fysioterapeut. F.d: Sveriges IOPTMH representant för fysioterapeuter inom Mental Hälsa. Läs mer på https://creACTivity.se

E-post: graciela.rovner@ki.se

Vid frågor om anmälan:

Ulla Finati, projektkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: ulla.finati@ki.se

Tel: 08-524 838 91

Examinator

Gabriele Biguet, kursansvarig, assisterande lektor, med dr, leg sjukgymnast, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avd. för fysioterapi

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 19 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Studieform: Digitalt på distans.