Facade Aula Medica

ADI-R Grundkurs

14-15 okt 2024

 

ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid autism och ger stöd vid diagnostik enligt DSM och ICD. ADI-R är ett diagnostiskt instrument som ställer höga krav på bedömaren. Sammanvägningen av ADI-R med andra informationskällor i diagnosarbetet (observationer, psykologiska tester, skattningsskalor osv) kräver goda kunskaper i utredningsmetodik och utvecklingspsykologi.

Kursens mål och innehåll

ADI-R är en strukturerad diagnostisk intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid autism. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer som utreds för eventuell autism och är en del i en diagnostisk utredning. Intervjun sammanfattas i en diagnostisk algoritm som ger ett välunderbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM och ICD samt autismdiagnostik i sin helhet. ADI-R lämpar sig för användning från 18 månader gamla barn till vuxna.

ADI-R ger, utöver viktig information vid diagnostik, också möjlighet till ett fördjupat samtal med närstående om socialt samspel, kommunikation och beteende och därigenom att nå samstämmighet om de grundläggande svårigheterna hos barnet/den vuxne med autism. ADI-R kan också vara till hjälp för att påvisa förmågor i utvecklingen som talar mot svårigheter inom autism. Kursen syftar till att förbereda deltagaren att själv kunna använda ADI-R i sitt kliniska arbete.

Kursens upplägg

Lärplattformen Canvas öppnar en vecka innan uppstartsmötet för obligatoriska förberedande uppgifter, följt av två huvudkursdagar och kursen avslutas med ett kort uppföljningsmöte. De obligatoriska förberedande uppgifterna måste vara avklarade innan huvudkursdag 1 och tar ca 1-2 timmar att genomföra.

Kursen består av föreläsningar (om bland annat autism, utvecklingen av ADI-R, psykometri och forskning), videofilmer med demonstration av administrering av intervjun, övning på kodning och sammanställning av resultat samt diskussioner. Det uppföljande mötet ger möjlighet att ta upp utmaningar som deltagarna mött vid eget arbete med intervjun.

Kursens omfattning och kurstider

2 okt - Lärplattformen Canvas öppnar för obligatoriska förberedande uppgifter som tar ca 1-2 timmar
9 okt kl. 11:00-12:00 - Uppstartsmöte (obligatorisk närvaro)
14 okt kl. 09:00-17:00 - Huvudkursdag 1 (obligatorisk närvaro)
15 okt kl. 09:00-17:00 - Huvudkursdag 2 (obligatorisk närvaro)
5 nov kl. 11:00-12:00 - Uppföljningsmöte (frivilligt men rekommenderas starkt)

Behörighetskrav

  • Legitimerad psykolog/läkare eller PTP-psykolog/AT-läkare under handledning av ADI-R-erfaren psykolog/läkare.
  • Goda kunskaper om utvecklingspsykologi/-medicin.
  • Goda kunskaper om autism och andra utvecklingsavvikelser.
  • Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende autism. För PTP-/ AT-tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om autism.

Kursledare

Christina Coco (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi, Certifierad ADI-R-tränare
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Karl Lundin Remnélius (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog, doktorand, Certifierad ADI-R tränare
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikations-tjänsten Zoom.

Pris

5 250 kr exklusive moms.
Kursmaterial tillkommer och köps in av deltagaren (se under rubriken Kursmaterial).

Kursmaterial

Deltagaren införskaffar själv sitt kursmaterial från Hogrefe (www.hogrefe.se).

Hos Hogrefe finns kurskittet “ADI-R kurspaket“ innehållandes:

  • 2 ADI-R-protokoll
  • 1 diagnostisk algoritm för respektive åldersgrupp (2-3 år; från 4 år)
  • 1 aktuell beteendealgoritm för respektive åldersgrupp (2-3 år; 4-9 år; från 10 år).
    Detta material behövs under kursdagarna.

Deltagaren behöver även ha tillgång till ADI-R-manualen. Finns den inte på arbetsplatsen behöver även den införskaffas från Hogrefe (www.hogrefe.se).

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll
Christina Coco, Karolinska Institutet KIND
E-post: christina.coco@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 250 kr
Sista anmälningsdagen: