Facade Aula Medica

ADOS-2: Booster modul 1-4

10 juni 2024

 

En förutsättning för att genomföra och koda ADOS på ett fullgott sätt är att kontinuerligt jämföra sina administreringar och kodningar med andra ADOS-utövare.

Denna kurs vänder sig till dig som har genomfört ADOS-2-grundkurs sedan tidigare.

 

Kursbeskrivning

ADOS-2 är ett strukturerat instrument för direktobservation av socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa och repetitiva beteenden. Instrumentet är en viktig del i den diagnostiska bedömningen av autism.

Vid detta kurstillfälle får du tillfälle att uppdatera och slipa dina ADOS-färdigheter i modul 1, 2, 3 och 4 i grupp. Vi tittar på inspelade ADOS-administreringar och går igenom individuell kodning och konsensuskodning.

Förmiddag väljer du mellan modul 1 eller 3

Eftermiddag väljer du mellan modul 2 eller 4

OBS! Det är samma filmer som på Booster-kursen 11 maj 2023.

Kursmaterial

Du införskaffar själv ditt Hogrefe-kursmaterial.

På förmiddagen väljer du mellan modul 1 eller 3.
På eftermiddagen väljer du mellan modul 2 eller 4.
Vet du redan nu vad du ska välja behövs bara två protokoll, är du osäker behövs ett protokoll för respektive modul 1-4.

Behörighetskrav

  • Legitimerad psykolog
  • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog
  • Samt genomgången ADOS-grundkurs

Det är en fördel om du har administrerat några ADOS-bjudningar innan kursdagen samt du ska vara väl insatt i den svenska ADOS-2-manualen (Autism Diagnostic Observation Schedule: second edition Lord et al., 2012; Zander et al., 2014); www.hogrefe.se

Kursledare

Elisabeth Nilsson Jobs (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Johanna Ristolainen Spak (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Kurstider

Kl 08:30-16:30.

Pris

2 500 kr ex moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs