Facade Aula Medica

ADOS-2: Knattemodulen

22 apr 2024

 

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten Zoom och lärplattformen Canvas. Det är därför viktigt att kursdeltagarna har en egen internetuppkoppling med bra bild och ljud (headset, earphone). Mer information ges i välkomstbrev som skickas ut innan kursens början.

Kursbeskrivning

ADOS-2 innefattar fem moduler som väljs beroende på ålder och/eller språklig nivå. I den här kursen fördjupas färdigheterna i Knattemodulen.

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter i att använda Knattemodulen i ditt kliniska arbete

Kursens innehåll och arbetsformer

  • Frågor från deltagarna
  • Tidiga tecken på autism: symtombild och beteendeexempel
  • ADOS-2 Knattemodulen: administrering, kodning, tolkning
  • Knattemodulen i relation till diagnostik av autism

Kursen består av föreläsningar, beteendeexempel utifrån inspelat material och diskussioner.

Kursens omfattning

Kursen inleds med obligatoriska förberedande uppgifter, avsätt ca 4 timmar för dessa, och därefter en heldag kurs.

Behörighetskrav

Kursen vänder sig till dig som har fullföljt ADOS-2 grundkurs och är legitimerad psykolog.

Kursledare

Elisabeth Nilsson Jobs (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Johanna Ristolainen Spak (kursansvarig och kursledare)
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kurstider

22 april 2024 kl 08:20 – 16:30

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

2 500 kr exkl moms.

Kursmaterial

ADOS-2-protokoll för Knattemodulen, tillkommer och köps in av deltagaren själv via Hogrefes hemsida.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid frågor om Zoom och Canvas under kursen samt sjukanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Vid frågor om kursinnehåll och förkunskaper
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 500 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs