ADOS-2 Knattemodulen 30 november 2022

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten Zoom och lärplattformen Canvas. Det är därför viktigt att kursdeltagarna har en egen internetuppkoppling med bra bild och ljud (headset, earphone). Mer information ges i välkomstbrev som skickas ut innan kursens början.

Kursbeskrivning

ADOS-2 innefattar fem moduler som väljs beroende på ålder och/eller språklig nivå. I den här kursen fördjupas färdigheterna i Knattemodulen.

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter i att använda Knattemodulen i ditt kliniska arbete. Kursen inleds med obligatoriska förberedande uppgifter, avsätt ca 4 timmar för dessa.

Kursens innehåll och arbetsformer

  • Frågor från deltagarna
  • Tidiga tecken på autism: symtombild och beteendeexempel
  • ADOS-2 Knattemodulen: administrering, kodning, tolkning
  • Knattemodulen i relation till diagnostik av autism

Kursen består av föreläsningar, beteendeexempel utifrån inspelat material och diskussioner.

Kursens omfattning

En heldag.

Behörighetskrav

Kursen vänder sig till dig som har fullföljt ADOS-2 grundkurs och är legitimerad psykolog.

Kursansvarig

Sven Bölte (huvudansvarig)
Professor, internationell ADOS-tränare, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Chef för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Centrum för Psykiatriforsking, BUP Stockholm

Elisabeth Nilsson Jobs (kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Johanna Ristolainen Spak (kursledare)
Leg psykolog, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Kursdatum, tid och plats

Datum: 30 november 2022.

Tid: 08:20 – 16:30.

Plats: Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

2 310 kr ex moms.

Kursmaterial

ADOS-2-protokoll för Knattemodulen, tillkommer och köps in av deltagaren själv via Hogrefes hemsida.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra lannergren@ki.se

Vid frågor om Zoom och Canvas under kursen samt sjukanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Vid frågor om kursinnehåll och förkunskaper
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 310 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 1

Om uppdragsutbildning