Facade Aula Medica

Återfallsprevention, HT23

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Om kursen

Kursen ger kunskaper om hur du kan arbeta systematiskt med att förebygga återfall i beroende och substansbruk. Den innehåller en genomgång av olika behandlingsmanualer och du får möjlighet att diskutera utmaningar i arbetet och att genomföra praktiska övningar.

Kursmål

Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Syftet är att du ska:

  • Kunna förstå för vem behandlingen är lämplig och i vilket skede av sjukdomsförloppet.
  • Ha kännedom om forskningsläget och nationella riktlinjer avseende återfallsprevention.
  • Kunna genomföra insatsen i grupp.
  • Förstå vilka begränsningar metoden har.
  • Se hur psykologisk behandling kan kombineras med läkemedelsbehandling för bästa resultat.

Kursplan

Kursplanen för Återfallsprevention.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri.

Den vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter som har beroendesjukdom.

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning. Det finns en stor tonvikt på praktiska moment. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Citat från tidigare deltagare

”Har fått väldigt mycket ny energi och kraft efter utbildningen. Otroligt bra föreläsningar, intressanta diskussioner. Trots distansen kändes det bra!”

”Bra och tydlig lärare. Hugo smittade av sig av sitt kunnande och stora intresse.”

”Det är jättegivande kurs som kan öppna nya möjligheter i arbete med patienter.”

Datum

7 nov och 14 dec 2023.

Plats

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

9 800 kr exkl. moms. I priset ingår kurslitteratur.

Kursledning

Hugo Wallén
Föreläsare, strateg, med.dr. vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, specialistpsykolog, f.d. verksamhetschef, Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nitya Jayaram-Lindström
kursansvarig, examinator, forskare vid Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Hugo Wallén, föreläsare
E-post: hugo.wallen@vgregion.se

Vid frågor kring anmälan:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor:
Anja Sedman, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning (CPF), Fortbildningen
E-post: anja.sedman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 800 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Hur: Ges digitalt på distans