Photo of young woman weighing her food.

Ätstörningar - bakgrund och behandling, HT 2023

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs.

Om kursen

Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar. Kursen i Stockholm riktar sig till arbete med både vuxna och barn. Föreläsaren Ulf Wallin som deltar i kursen står för mycket av barnperspektivet.

Denna kurs är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs. För de legitimerade psykologer som går kursen och som vill använda den som ett led i sin yrkesspecialisering ges möjlighet att delta i ett eget extra examinationsmoment.

Syfte och mål

Målsättningen är att du ska få kunskaper om ett kvalificerat omhändertagande av patienter med ätstörningar. Du kommer kunna:

  • diagnostisera ätstörningar och vara bekant med problem med differential diagnostik och komorbiditet,
  • redogöra för ätstörningarnas epidemiologi, sjukdomsförlopp och prognos,
  • redogöra för betydelsen av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer i ätstörningarnas uppkomst och utveckling,
  • bidra till att en allsidig bedömning av ätstörningar
  • redogöra för hur aktuella behandlingsmetoder tillämpas vid ätstörningar,
  • vara orienterad i den aktuella vetenskapliga litteraturen avseende ätstörningar.

Ur kursinnehållet

Kursen förmedlar aktuell och vetenskapligt grundad kunskap om ätstörningarnas diagnostik och bedömning, epidemiologi, etiologi och behandling.

Kursen börjar med att sätta ätstörningar i ett historiskt och kulturellt sammanhang för att sedan fokusera på frågor om diagnostik och epidemiologi, samt betydelsen av biologiska, psykologiska och sociala faktorer i uppkomst och utveckling av ätstörningar. Klinisk bedömning fokuserar på medicinska aspekter samt utredning med hjälp av standardiserade intervjuer, självskattningar och datoriserade kvalitetssäkringsverktyget Stepwise.

Behandlingsdelen av kursen ger en introduktion till ett flertal aktuella metoder och hur de tillämpas vid ätstörningar, såsom kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi, familjeterapi, gruppterapi, psykopedagogiska metoder, medicinsk och farmakologisk behandling, kroppsinriktad behandling och slutenvård. Under kursens behandlingsdel finns det även moment med diskussion av kliniskt fallarbete och rollspel av situationer som kan förekomma under ätstörningsbehandling.

Kursen eftersträvar att bidra till en helhetssyn på ätstörningar, och ett viktigt tema är betydelsen av ett multifaktoriellt synsätt i förhållande till både bedömning och behandling av ätstörningar.

Föreläsarna är etablerade experter med många år av forskning och kliniskt arbete inom sina respektive ämnen. Hemsida: www.atstorning.se

Upplägg

Kursen består främst av föreläsningar i de olika delämnen men även gruppdiskussioner och övningar med rollspel. Den omfattar 10 heldagar inklusive examination plus 2 undervisningsfria dagar där deltagare förväntas arbeta med examinationsuppgifter. Närvaro vid föreläsningarna är obligatorisk. Examinationen (godkänd eller icke-godkänd) sker enskilt (i form av en kort uppsats) och i grupp (i form av en grupp-presentation).

Sagt om kursen

"Det var väldigt värdefullt att höra hur andra arbetade runt om i landet, men också från föreläsare. Det gav perspektiv och det var stärkande."

"Jag tycker föresläsningarna var mycket givande och intressanta."

Kursplan

Kursplan för Ätstörningar - bakgrund och behandling, 7,5 hp.

Tid och plats

Kursen startar 28-29 augusti 2023.

Övriga dagar: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 30/10 samt 20-21/11.

Kursen ges vid Karolinska Institutet, Campus Huddinge, Alfred Nobels allé 23 (ANA 23).

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

David Clinton, kursansvarig och examinator vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Karolinska Institutet
E-post: david.clinton@ki.se

Vid administrativa frågor, kontakta:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

Pris

18 000 kr exkl moms. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 18 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp