Autism och diagnostik 28 oktober 2022

Diagnostik av autism kräver goda kunskaper i att känna igen autistiska beteenden hos barn och vuxna. I den här kursen får du som arbetar med utredning av autism både inblick i autistiska beteenden hos barn och vuxna genom olika videoexempel och tillfälle att lära dig mer om andra tillstånd som kan förekomma vid autism.

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge deltagaren kunskaper om autism, samtidiga tillstånd och differentialdiagnostik med målet att förvärvade kunskaper tillämpas i det egna kliniska arbetet.

Kursens innehåll och arbetsformer

  • Begreppet autism
  • Genomgång av diagnostiska system
  • Symtombild och beteendeexempel
  • Samtidiga tillstånd och differentialdiagnostik
  • Utredningsmetodik för barn och vuxna

Kursen består av föreläsningar, beteendeexempel utifrån inspelat material och diskussioner.

Kursens omfattning

En heldag.

Behörighetskrav

Yrkesverksamma som arbetar med utredning och diagnostik av autism.

Kursansvariga

Sven Bölte (huvudansvarig)
Professor, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Chef för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND); Centrum för psykiatriforsking, BUP Stockholm

Elisabeth Nilsson Jobs (kursledare)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, internationell ADOS-tränare. Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Tid och plats

Kurstillfällen
Datum: 28 oktober 2022
Tid: 08:15 – 16:30

Plats
Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

4 500 kr ex moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering:
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Telefon: 08-524 860 69

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen:
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Telefon: 0737-12 15 96

Vid frågor om kursinnehåll och förkunskaper:
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 4 950 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 1

Om uppdragsutbildning