En mycket in-zoomad närbild på en människa som knyter en gympasko

Avancerad träningsfysiologi, VT 2024

Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret? Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i området. Kursen är unik i Sverige som den enda utbildningen på avancerad nivå som fokuserar på den friska människans träningsfysiologi riktat till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner.

 

Kursledare

Kursansvarig Tommy Lundberg

Om kursen

Forskning i träningsfysiologi går framåt i snabb takt. Kursen ger dig fördjupad kunskap i träningsfysiologi utifrån den allra senaste forskningen. Kursen tar upp allt från klassisk träningsfysiologi, uthållighetsträning, styrketräning, testmetoder, och kost, till de senaste rönen om mekanismerna som avgör träningssvaret. Du får träffa ledande forskare inom respektive område.

Kursen motsvarar 3 veckors heltidsstudier och ger 4,5 högskolepoäng på avancerad nivå.

Datum

Start den 5 februari 2024. Frivillig kick-off träff den 9-10 februari 2024 i Stockholm. Kursavslut 26 april 2024.

Plats

Interaktiva distansstudier via lärplattform.

Pris

11 995 kr exkl moms

Kursledare

”Välkommen till en efterfrågad kurs där du får ta del av de allra senaste forskningsrönen inom träningsfysiologins spännande områden.”
Tommy Lundberg, kursansvarig

Kursens mål

Syftet med kursen är att deltagarna utifrån de senaste forskningsrönen ska få aktuella och fördjupade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till molekylära mekanismer - och därmed stå bättre rustade att ge välgrundade råd gällande fysisk träning för hälsa eller prestation. Efter kursen bör deltagarna dessutom besitta en större förmåga att ta till sig och kritiskt värdera information inom det expansiva träningsfysiologiska fältet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner såsom fysioterapeuter /sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer, läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, biomedicinska analytiker, idrottsvetare/idrottslärare, instruktörer för PT-utbildningar och nutritionister/dietister. 

Sagt om kursen

”Jag har gått kurser på andra lärosäten och detta var den klart bästa, sett till format, struktur och innehåll, vilket gett väldigt goda möjligheter till lärande. Sedan så har lärarna varit betydligt mer närvarande än vad jag tidigare upplevt. En mycket bra kurs!”

Läs här vad tidigare kursdeltagare säger om kursen.

Ur kursinnehållet

 • Muskelfysiologi
 • Energiomsättning och fysisk arbetsförmåga
 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Gener och molekylära mekanismer som styr träningssvaret
 • Styrketräning
 • Uthållighetsträning, HIT och sprint
 • Kombinationsträning
 • Träningens betydelse för immunförsvaret
 • Test- och mätmetoder för fysisk förmåga
 • Nutrition, kosttillskott och återhämtning

Kursupplägg

Kursen ges helt på distans, förutom den frivilliga kick-offen den 9-10 februari som innehåller forskningsinriktade föreläsningar och praktiska demonstrationer.

Kursen fortsätter med asynkrona inspelade föreläsningar, självstudier, diskussionsforum och avslutande examination online (flervalsfrågor).
Kursen löper på 25% takt över 12 veckor.

Kursplan

Länk tilll kursplan

Föreläsare (urval)

 • Tommy Lundberg, PhD, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
 • Håkan Rundqvist, PhD, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska institutet
 • Helene Rundqvist, PhD, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska institutet
 • Elin Ekblom Bak, docent, GIH Stockholm
 • Mirko Mandic, Doktorand, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
 • Rodrigo Fernandez-Gonzalo, PhD, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Tommy Lundberg, kursansvarig, avd. Klinisk fysiologi, Karolinska Institutet
E-post: tommy.lundberg@ki.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 995 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp