En vuxen hand som håller en barnhand.

Barn och trauma HT23

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Kursledare

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut,

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursplanen

Mer information finns i kursplanen för Barn och trauma.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande psykotraumatologi
  • Trauma och anknytning
  • Bedömning och diagnostik vid traumatillstånd
  • Akuta interventioner, stöd och specialiserad behandling
  • Flyktingskap och krigsupplevelser
  • Traumatisk förlust och sorg

Kursupplägg

Kursen genomförs från december 2023 till ferbuari 2024 med fyra fysiska kursträffar i Stockholm och två digitala föreläsningar. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt med webbaserat stöd.

Kursledare

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.dr., magisterexamen i pedagogik.

Kjerstin Almqvist, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, Professor i psykologi vid Karlstad universitet, forskningsledare vid Centrum för klinisk forskning Region Värmland.

Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen, Stockholm.

Målgruppp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området:
Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges från december 2023 till februari 2024. De fyra fysiska kursträffarna hålls på Ericatsiftelsen, Odengatan 9 i Stockholm. Datumen för de fysiska träffarna är den 4 och 5 december 2023, den 19 januari 2024 och 19 februari 2024 (examination).

Två digitala föreläsningar är också planerade till januari/februari 2024. 

Sagt om kursen

"Otroligt bra föreläsare!"

"Jag tycker samtliga föreläsningar var mycket givande och de tre huvudlärarnas inställning och framtoning har varit trevlig och utforskande."

"Allt var mycket givande!"

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Pris

17 900 kr exkl. moms.

För- och eftermiddagskaffe ingår och även kursens huvudbok:
Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 17 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp