Bebisfötter

Barnmorskeutfört spädbarnsstatus HT 2024

Det här är en unik kurs för dig som är barnmorska som önskar öka din kompetens om spädbarn och som vill jobba med en sammanhållen vårdkedja. Efter genomförd utbildning kommer du att som barnmorska självständigt kunna utföra spädbarnsstatus på barn utan riskfaktorer och därmed kunna skriva ut nyfödda barn från förlossning och BB.

Detta möjliggör betydande effektiviseringsvinster på klinikerna. 

Kursledaren berättar mer

Mål  

Målet med kursen är att du ska få en omfattande förståelse för spädbarnsundersökningar, inklusive normala och avvikande resultat.

Efter avslutad kurs kommer du ha kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna utföra spädbarnsstatus vid utskrivning efter förlossning. 

Bakgrunden till kursen

Kursmodellen är baserad på en framgångsrik brittisk utbildning från 1990-talet som har utvärderats med goda resultat. Karolinska Universitetssjukhuset har även genomfört en pilotkurs av liknande modell där fem barnmorskor utbildades för att utföra spädbarnsstatus på lågriskbarn före hemgång från förlossning och BB.

Behovet av kursen grundar sig dels på att förbättra patientflödet på förlossningskliniker och underlätta hemgång för färdigvårdade familjer, särskilt under kvällar och helger. Flexibiliteten för hemgång ökar med denna kompetens, och erfarenheten från Karolinska Universitetssjukhuset visar att barnmorskor kan skriva ut familjer dygnet runt.

Redan vid den första utskrivningen av barnmorska på en tidpunkt då neonatolog inte har möjlighet att komma och en hänvisning av födande kan undvikas, kan kostnaden från arbetsgivaren täcka kostnaden för utbildningsinsatsen.

Att bedöma nyfödda och utföra hälsoundersökningar är redan en etablerad del av barnmorskans kompetens. För barnmorskor som ger eftervård i hemmet är kompetensen att utföra spädbarnsstatus värdefull, vilket kan eliminera behovet av sjukhusbesök för dessa undersökningar och skapar möjlighet till en sammanhållen vårdkedja. 

Pilotutbildningen har också positivt påverkat barnmorskornas kompetens och trivsel på arbetsplatsen.

Enligt riktlinjer för säker förlossningsvård (LÖF) krävs undersökning av barnet inför hemgång, antingen av barnläkare eller barnmorska enligt lokal rutin och specifik checklista.

Efter godkänd kurs kan barnmorskorna delegeras att utföra spädbarnsstatus enligt lokala rutiner.

Målgrupp

Barnmorskor som arbetar på slutenvård där det finns ett behov av att skapa en flexibilitet för hemgång dygnets alla timmar och där patientflödet kan förbättras. Utbildningen är också lämplig för barnmorskor som ger eftervård i hemmet.

Kursinnehåll

Kursen kommer att gå igenom samtliga moment av spädbarnsstatus med syfte att uppnå en förståelse av en normal respektive avvikande undersökning.

Varje delmoment kommer att ha utgångspunkt i Förlossningsjournal 2 och gås igenom dels med bakgrundsteori följt av instruktion i praktiskt utförande som senare följs av självständigt genomförande.

Delmomenten delas upp i undergrupperna: hjärta, lungor, skelett/rörelseapparat, neurologi och metabolism/hormoner. 

Kursupplägg

Varje delmoment innehåller teoretisk undervisning och praktisk instruktion. Momenten indelas i hjärta, lungor, skelett/rörelseapparat, neurologi och metabolism/hormoner.

Alla deltagare kommer att få licens till en applikation (NIPE) som innehåller en mängd samlad information kring spädbarnsstatus såsom praktiska tips, filmer, fotografier (ögonbottnar, hudavvikelser etc) och ljudfiler med olika blåsljud.

De praktiska momenten kräver avslutningsvis att du genomför 50 godkända spädbarnsstatus under handledning av neonatolog på din hemmaklinik.

Handledning på hemmakliniken

Du behöver ordna möjlighet att träna genomförandet av spädbarnsundersökningar under handledning av neonatolog på din hemklinik. Du kommer att dokumentera undersökningar i en för ändamålet konstruerad mall. För att handleda barnmorska krävs ingen särskild handledning, utan den kan läras ut på samma sätt som sker för ST-läkare.

Kursplan

Kursplan för Barnmorskeutfört spädbarnsstatus

Behörighet

Barnmorska med minst tre års arbetslivserfarenhet inom slutenvård, antingen på förlossning, BB eller neonatalavdelning.

Pris 

18 500 kr exklusive moms. 

Kostnad för licens för NIPE-applikation är inkluderat för alla kursdeltagare.

Tid och plats

Kursen startar 24 september 2024 och avslutas 18 januari 2025.  

Exakta kursdatum fastställs längre fram. 

Föreläsningar under de tre första kursdagarna kommer att hållas på plats på Karolinska Institutet campus Solna medan resterande dagar, inklusive examinerande seminarier kommer att ske digitalt via Zoom.

Medverkande lärare

Veronica Siljehav, MD PhD, barnläkare, neonatolog, barnkardiolog, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

Felicia Nordenstam, MD PhD, barnläkare, neonatolog, överläkare i barnkardiolog, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Hanna Ulfsdottir, kursledare

Biträdande lektor, PhD och barnmorska

Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet.

E-post: hanna.ulfsdottir@ki.se

Vid administrativa frågor:

Christina Bäckam, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 18 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp