dekorativ bild

Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, HT23

En utbildning i barnonkologisk vård som finansieras av Barncancerfonden.

Utbildningens mål

Att du ska uppnå en fördjupad kunskap och kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnadsarbete för barn och ungdomar med cancer.

Ur kursinnehållet

Utbildningen består av två delkurser på 15 hp vardera och innehåller barnonkologisk vård vid:

Leukemier, lymfom och solida tumörer (15 hp)

  • Familjens möte med barnonkologisk vård
  • Psykosocialt omhändertagande

CNS-tumörer, uppföljning och palliativ vård (15 hp)

  • Evidensbaserad barnonkologisk vård
  • Supportive care och klinisk etik

Kursupplägg

Utbildningen genomförs över två år med ett internat på fyra dagar per termin. Det kommer även vara ett avslutande internat. Däremellan sker utbildningen digitalt på distans.

Tid och plats

Kursstart med internat 5-8 september 2023 på Hotel Bishops Arms, Strängnäs.

Datum för resterande obligatoriska kursdagar kommer meddelas i god tid. 

Vem kan söka utbildningen?

Sjuksköterskor som arbetar med barn med cancer.

Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och du som är legitimerad sjuksköterska och arbetar på en barnklinik där barn med cancer vårdas kan söka utbildningen.

Under utbildningen förväntas du arbeta med vård av barn med cancer. Byte av vårdinriktning från barnonkologi kan resultera i att du förlorar din utbildningsplats. 

Anmälan

Observera att vid anmälan så måste du ange faktureringsadress - dessa fält är obligatoriska. Utbildningen är avgiftsfri eftersom den finansieras av Barncancerfonden, men anmälningssidan har vissa standarfält som alltid behöver fyllas i.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 0 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 30 hp