Beroendetillstånd för Eskilstuna/Strängnäs VT23

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Syfte och mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk
  • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk
  • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:

  • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet
  • värdera aktuell forskning inom området

Kursplan

Kursplan för Beroendetillstånd

Behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, företagshälsovård, Statens institutionsstyrelse eller motsvarande privata vårdverksamhet krävs. Dessutom gäller att deltagare ska arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier samt via den webbaserade lärplattformen Canvas.

Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och minst 80% deltagande krävs för att få godkänt kursbevis.

Tid och Plats

Datum våren 2023:

14-15 februari
21-22 mars
18-19 april
16-17 maj
31 maj - 1 juni

Plats
Stadshotellet, Eskilstuna

Kursledning

”Välkommen till en kunskapshöjande kurs kring alkohol och droger som både måste förebyggas och behandlas utifrån deras komplexa egenskaper”.

Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad lektor vid Karolinska Institutet, kursansvarig och examinator.

Citat från tidigare deltagare

"Intressanta föreläsare som var förberedda och verkligen brann för ämnet."

"Den har absolut varit väldigt lärorik och det är spännande att så många olika personer från olika jobb deltar i denna kurs vilket göra att man kan lära sig från varandra under gruppdiskussionerna och ta lärdom av varandras erfarenheter. Detta kan också underlätta för ett ev gemensamt
arbete i framtiden."

”Alla inom hälso-och sjukvård skulle ha behov av att gå denna kurs.”

Utbildningen fick ett medelvärde på 4,8 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Ulric Hermansson, kursansvarig
Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: ulric@bahnhof.se

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid frågor kring kursdagar och Zoom:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag 2023-01-10.

Kort om kursen

När: -
Pris: 0 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 12 hp
Antal kursdagar: 10

Om uppdragsutbildning