Photo of man with drinking glass.

Beroendetillstånd HT24

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Syfte och mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk,
  • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,
  • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:

  • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet,
  • värdera aktuell forskning inom området.

Kursplan

Kursplan för Beroendetillstånd.

Behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, företagshälsovård, Statens institutionsstyrelse eller motsvarande privata vårdverksamhet krävs. Dessutom gäller att deltagare ska arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier samt via den webbaserade lärplattformen Canvas.

Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och minst 80% deltagande krävs för att få godkänt kursbevis.

Kursdagar hösten 2024

2-3 september
24-25 september
14-15 oktober
12-13 november
10-11 december

Plats

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 6 tr, Stockholm.

Pris

19 900 SEK exkl. moms. I priset ingår litteratur, åhörarkopior och artiklar samt kaffe/te, smörgås på förmiddagen och fika på eftermiddagen. Lunch intas på egen hand.

Citat från tidigare deltagare

"En av de bästa och mest relevanta kurser jag gått."

"Otroligt spännande och givande kurs om du arbetar med patienter med beroendesjukdom."

"Har redan uppmanat mina kollegor att gå kursen!"

Utbildningen fick ett medelvärde på 4,8 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Sara Wallhed Finn, kursansvarig
Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: sara.wallhed-finn@ki.se 

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid frågor kring kursdagar och Zoom:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 19 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 12 hp