Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla HT22

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag. Kursen ges digitalt på distans.

Om kursen

Detta är en unik kurs i Sverige som fyller en viktig kunskapslucka inom vuxenpsykiatrin. Den ger dig färdigheter och kunskaper som kommer att hjälpa dig förbättra det kliniska omhändertagandet av dina patienter.

Efter kursen kommer du att ha kunskaper och färdigheter i metoder att uppmärksamma alkohol, läkemedelsbruk samt narkotika. Du kommer även ha mer kunskap om diagnostik samt evidensbaserad behandling.

Ur kursinnehållet

  • Övergripande epidemiologi kring riskbruk/skadligt bruk/beroende.
  • Översikt om sekundärpreventiva interventioner, samt klinisk tillämpning av dessa.
  • Biologiska och psykologiska bedo¨ mningsinstrument.
  • Översikt om diagnostisering av skadligt bruk/beroende samt differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.
  • Evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling.
  • Sekundär prevention samt behandling av riskbruk/skadligt bruk/beroende vid psykiatrisk samsjuklighet.

Kursmål

  • Öka din kännedom om begrepp och metoder inom riskbruk/skadligt bruk/beroende.
  • Ge dig kunskaper om evidensbaserade farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder vid riskbruk/skadligt bruk/beroende samt vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.
  • Ge dig färdigheter att genomföra metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt bruk/beroende.
  • Öka din förmåga till diagnostisering av skadligt bruk/beroende samt differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.

Kursplan

Kursplan för Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin.

Kursledning

”Varmt välkommen att lära dig mer om hur du med enkla metoder kan föra ett bra samtal om alkohol, läkemedel samt narkotika med de patienter du möter.”
Sara Wallhed Finn, leg psykolog, kursansvarig

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursansvarig och samtliga föreläsare har god erfarenhet av att utbilda på distans. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i kursen. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoderna kliniskt. Obligatorisk närvaro gäller vid kursdagarna.

Datum

27 oktober samt 1 december 2022.

Plats

Distans via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

8 950 kr exkl. moms. Kurslitteratur ingår i priset.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård SLSO samt för anställda vid annan upphandlad enhet inom primärvård.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri samt personal från upphandlad psykiatrienhet har förtur gentemot personal från Primärvården.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst som har möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri.  I mån av plats erbjuds även anställda inom primärvården att delta.

Föreläsare

Sara Wallhed Finn, leg psykolog. Arbetar kliniskt vid Beroendecentrum Stockholm, med dr. vid Karolinska Institutet.

Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin vid Beroendecentrum Stockholm, med dr. vid Karolinska institutet.

Anna Persson, leg psykolog och doktorand vid Beroendecentrum Stockholm.

Christina Lundgren, brukarinflytandesamordnare (BISAM) vid Beroendecentrum Stockholm.

Christina Scheffel Birath, leg. psykolog, med. dr, Beroendecentrum Stockholm.

Citat från tidigare deltagare

”Lärorikt. Intressanta diskussioner både i mindre grupper och helgrupp. Lärorikt med flera olika yrkeskategorier med olika erfarenheter.”

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Sara Wallhed Finn, leg- psykolog, kursansvarig
E-post: sara.wallhed-finn@ki.se

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid frågor kring kursdagarna och Zoom:
Anja Sedamn, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning (CPF), Fortbildning
E-post: anja.sedman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Om uppdragsutbildning