Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi HT22

Detta är en kurs för blivande läkare som ger fördjupade kunskaper om när barncancer skall misstänkas och hur utredning initieras beroende på vårdnivå. Kursen är LIPUS certifierad.

Efter kursen kommer deltagarna, i samråd med barnonkologiska centra, kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer hos barn och unga enligt gällande vårdprogram och ha kännedom om på vilka vårdnivåer de olika stegen sker.

Om kursen

Kursen ger:

 • Vägledning till blivande läkare, företrädesvis barnläkare, om när barncancersjukdom bör misstänkas.
 • Kunskaper kring utredning på hemortssjukhus och vid barnonkologiskt centrum för att ställa diagnos och för att genom vårdkedjan hantera de vanliga och viktiga sjukdomarna inom pediatrisk onkologi och hematologi.
 • Kännedom om ovanligare och allvarliga tillstånd inom dessa sjukdomsgrupper.
 • Fördjupad kunskap i att hantera vanliga akuta biverkningar till barncancerbehandling såsom infektioner, smärta och nutritionsproblem.
 • Inblick i "det svåra samtalet", liksom hur familjer bemöts när de har frågor kring familjeliv och sociala kontakter såsom skola, förskola och fritidsaktiviteter.
 • Kunskaper om de seneffekter av behandling som kan drabba barn som haft cancer och vikten av att följa detta över tid hos barn som haft cancer/transplanterats.
 • Fördjupade kunskaper om utredning och handledning av akuta och kroniska tillstånd inom benign hematologi och koagulation.

Kursledning

"Välkommen till en heltäckande kurs inom barnonkologi, hematologi och barnkoagulation för blivande barnläkare!” 

Klas Blomgren, specialistläkare & professor och Susanna Ranta, överläkare.

Datum

14-18 november 2022.

Plats

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.

Pris

9 830 kr exkl. moms.

Föreläsare

Klas Blomgren, specialistläkare och professor i perinatal hjärnforskning vid Karolinska universitetssjukhuset Solna

Susanna Ranta, docent, överläkare i barnonkologi och - koagulation vid Karolinska universitetssjukhuset Solna

Mats Heyman, överläkare och docent i barnonkologi vid Karolinska universitetssjukhuset Solna

Anna Nilsson, lektor vid Karolinska Institutet samt överläkare i barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna

Mikael Sundin, överläkare och docent i barnonkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Ytterligare erfarna specialister kommer att medverka som föreläsare.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att deltagarna ska:

 • Kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer (solida tumörer, CNS-tumörer och leukemier/lymfom) hos barn och unga enligt gällande vårdprogram.
 • Få kunskaper om akuta behandlingskomplikationer och deras handläggning samt om seneffekter och behov av uppföljning.
 • Få kunskap för att kunna bedöma barn och ungdomar med hemoglobinopatier, koagulationssjukdomar och ovanliga benigna hematologiska sjukdomar och deras kroniska följdtillstånd.
 • Få djupare insikt i etiska frågeställningar och få vägledning för samtalet med patienter och föräldrar under olika skeden, såsom vid utredning, diagnostik, behandling och inför palliation.

Kursupplägg

Undervisningen sker dels genom kortare översiktsföreläsningar, som kompletteras med handledarledda diskussioner i grupper om patientfall vilket ger träning i utredning och behandling av såväl onkologiska som hematologiska sjukdomar. Ytterligare diskussioner och kursmaterial sker via lärplattform.

Målgrupper

Barnläkare under ST-utbildning, företrädesvis i senare delen av ST eller i början av ST i barnhematologi och barnonkologi. Alla läkare som i sin verksamhet möter barn i behov av diagnos, utredning och behandling för blod- eller tumörsjukdom.

ST-mål

Kunskapsmål/lärandemål:

SOSFS 2015:8
- Barn och ungdomsmedicin: a5, b1, b3, b5, c2, c10
- Barn och ungdomshematologi och onkologi: a5, b1, b3, b5, c2

SOSFS 2021 (utformningen är ej klar hos Socialstyrelsen)
- Barn och ungdomsmedicin: STa4, STb1, STb4, STc2, STc10
- Barn och ungdomshematologi och onkologi: STa4, STb1, STb4, STc2

SOSFS 2008:17
- Delmål 10, 13, 14

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Klas Blomgren, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
E-post: klas.blomgren@ki.se

Susanna Ranta, kursledare
E-post: susanna.ranta@ki.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa

För administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på Lipus hemsida (Lipus-nr: 20220061).

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 830 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 5

Om uppdragsutbildning