Cannabis - förekomst, skador och behandling VT23

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisproblem. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig kunskap om:

 • cannabis-problematiken
 • prevalens och epidemiologi
 • skaderisker
 • påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • biologiska markörer
 • behandlingsalternativ

Du kommer även få en ökad färdighet att kunna identifiera om cannabisbruk är aktuellt. Du får även konkreta råd om hur du kan initiera samtal om cannabisbruk på ett pedagogiskt sätt.

Kursupplägg

Kursen omfattar två schemalagda kursdagar med teoretisk och praktisk undervisning. Kursen planeras genomföras med fysiska kursträffar men med möjlighet till att delta digitalt på distans via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning. Mellan kurs-dagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett cannabisproblem.

Behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk. Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

Föreläsare

Ulric Hermansson, examinator, med.dr. adjungerad lektor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Ulf Guttormsson, utredare och avdelningschef, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Sara Lindholm, med dr vid Karolinska Institutet.
Kerstin Käll, överläkare och med dr, Beroendekliniken i Linköping

Martin Olsson, överläkare, specialist i psykiatri, med dr, Magnus Huss-mottagningen.

Olof Beck, professor klinisk farmakologi, Karolinska Institutet

Ann-Sofie Johansson, socionom, rådgivare på droghjälpen och samordnare av nationella cannabisnätverket.

Johanna Bengtsson, specialistsjuksköterska på Livsstilsmottagningen

Ur kursinnehållet

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier.
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna.
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Citat från tidigare deltagare

”Intressant kunskap om cannabis och uppdaterad forskning.”

”Mycket kunniga personer som har lång erfarenhet som är föreläsare. De har också förmågan att delge sitt kunnande på ett bra sätt.”

Tid och plats

Datum: 15 - 16 mar 2023
Plats: Norra stationsgatan 69, plan 6 (CPF:s utbildningslokaler)
Samt interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas.

Pris

9200 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Ulric Hermansson, kursansvarig och examinator, Centrum för psykiatriforskning (CPF)
E-post: ulric@bahnhof.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid praktiska frågor:
Anja Sedman, utbildningsadministratör Centrum för psykiatriforskning (CPF), Fortbildningen
E-post: anja.sedman@ki.se 

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 200 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Om uppdragsutbildning