Facade Aula Medica

Compassionfokuserad terapi HT23

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Om Compassion

Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna och därmed motiverar oss till medkännande beteenden. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Kursupplägg

Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagaren genom egen tillämpning och erfarenhet av metoden får förståelse för dess funktion. Vi arbetar omväxlande med teori och praktiska övningar. I kursen ingår även en fördjupning i neuropsykologiska aspekter av compassion. Compassion som en viktig aspekt i psykoterapi generellt kommer också att tas upp. Framför allt med fokus på ACT och DBT.

Kursen omfattar tolv heldagar med föreläsningar, praktiska övningar och handledning på patientarbete i grupp. Den sträcker sig över två terminer, med kursstart 14 september 2023. Undervisningstillfällena kommer vara ca 1 dag per månad och äga rum på torsdagar. I utbildningen planeras en tre dagars workshop med professor Paul Gilbert.

Lärare på kursen är Ingrid Landin, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Ebba Winai, leg. psykolog. Professor Paul Gilbert kommer också vara delaktig i utbildningen.

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att lära sig tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet, att utveckla compassion som en färdighet. Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Kursplan

Kursplan för Compassionfokuserad terapi.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning.

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även i anmälan bifoga intyg på grundläggande psykoterapiutbildning. 

Tid och plats

Kursen startar 14 september 2023 och avslutas i juni 2024.

 Undervisning och handledning sker på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Undervisningstillfällena kommer att äga rum på torsdagar en gång i månaden.

Datum för tredagars workshopen med professor Paul Gilbert kommer i samband med kallelsen.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 32 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Ingrid Landin, kursansvarig
E-post: ingrid.landin@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

Anmälan öppnar den 17 april 2023.

OBS! För att kunna anmäla dig till kursen krävs att du under utbildningstiden kommer att ha en väsentlig del människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter inom din yrkesutövning.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 32 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp