Diabetesmedicin av olika slag.

Diabetes i primärvården - fördjupning, HT23

Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården, eller redan har goda kunskaper om diabetes.

Kursen ger dig kunskaper om den senaste forskningen och stärker din förmåga att arbeta förebyggande med diabetes och dess komplikationer.

Syfte och mål

Kursens syfte är att stärka dig i din yrkesroll och att med en evidensbaserad utbildning utrusta dig med det senaste från forskningen. Målet är att öka din kompetens inom omvårdnad av personer med typ 2 diabetes och att förbättra din förmåga att arbeta förbyggande.

 • Du får kunskaper i bemötande av personer med diabetes och stöd i deras egenvård.
 • Du kommer att få fördjupade kunskaper i hur du kan stödja patienter med diabeteskomplikationer.
 • Du lär dig även att arbeta förbyggande med typ 2 diabetes genom att utveckla rutiner för att identifiera och screena för prediabetes.
 • Du kommer även få kunskap i beteendeförändring genom stärkta färdigheter i ett personcentrerat förhållningssätt.

Målgrupp

Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som har genomgått Diabetes i primärvården I (7,5hp) eller motsvarande. Du ska ha arbetat med diabetespatienter i primärvården i minst 1 år och i omfattningen minst 20% av tjänsten. Intyg från verksamhetschef kommer att krävas.

Kursplan

Kursplan för Diabetes i primärvården - fördjupning.

Kursupplägg

Kursen arrangeras om 5+5+4 dagar vilket ger dig möjlighet att använda dina kunskaper i praktiken under kursens gång och ger tid för reflektion mellan kursträffar.

Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas. Arbetsformen består av föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussion i grupp och hemuppgifter.

Kunskapsteamet Diabetes (LUCD) erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning på din arbetsplats efter avslutad kurs (gäller endast SLL-anställda).

Ur kursinnehållet

 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 • Mötet med personer med diabetes i vården (individuellt och grupper), pedagogik, egenvård och beteendeförändring
 • Psykosociala aspekter
 • Personcentrerat förhållningsätt, kommunikation och samtalsteknik
 • Sällsynta diabetesrelaterade komplikationer, förebyggande, utredning, och behandling
 • Hjärtkärl- och strokekomplikationer vid diabetes
 • Att leva med diabeteskomplikationer: Stöd i vardagen för personer med diabeteskomplikationer
 • Prediabetes: Screening, behandling och uppföljning
 • E-hälsa, ny teknik för egenvård vid diabetes
 • Anhöriga till personer med typ 2 diabetes i primärvården
 • Graviditetsdiabetes

Kursdagar

4-8/9 (8/9 är studiedag)
9-13/10 (13/10 är studiedag)
13-16 /11 (15-16 är studiedagar).

Plats

Distansundervisning med föreläsningar och grupparbeten via videokommunikationstjänsten Zoom och studier på lärplattformen Canvas. Om möjligt någon fysisk träff meddelas senare.

Pris

13 000 kr för anställda inom Region Stockholm samt
17 000 SEK  exkl. moms för övriga.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Nouha Saleh Stattin, kursansvarig
E-post: nouha.saleh-stattin@sll.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 17 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Studieform: Digitalt på distans.