Diabetes i primärvården, VT23

En kurs för dig som är sjuksköterska, distriktssköterska och har ansvar för patienter med diabetes i primärvården.  Kursen görs i samarbete med Kunskapsteamet diabetes på Akademiskt primärvårdscentrum, ett interprofessionellt kunskapsteam med specialistläkare, diabetessjuksköterskor, fotterapeut och dietist.

Sagt om kursen

Om kursen

Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut, och syftar till att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp och hemuppgifter. Kursen arrangeras om 4+3+4 dagar vilket ger dig tid för reflektion och möjlighet att använda dina kunskaper i praktiken mellan kursdagarna.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt i form av hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används den egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfälle.

Citat från tidigare deltagare

”Jag tycker om lärarnas förhållningssätt till oss som studenter. Det kändes som budskapet var att göra oss till bra diabetessjuksköterskor. ”

”Bra och utvecklande, tankeställande kommentarer .”

”Bra upplägg och fantastisk personal.”

”En givande utbildning”.

Pris

13 000 SEK exkl. moms för anställda inom Region Stockholm.

17 000 SEK exkl. moms för övriga.

Datum och plats

 • 6-8 februari 2023: fysisk kursträff på Torsplan Stockholm
 • 9 februari 2023: studiedag.
 • 13-14 mars 2023: digitalt via Zoom.
 • 15 mars 2023: studiedag.
 • 24-26 april 2023: fysisk träff på Torsplan Stockholm.
 • 27 april 2023: studiedag.

Plats: Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, Stockholm.

Kursinnehåll

 • Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes.
 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes.
 • Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden.
 • Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik.
 • Diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande.
 • Etnicitet.
 • Äldre och diabetes.
 • Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation.
 • Psykosociala aspekter.
 • Kommunikation och samtalsteknik.

Kursplan

Kursplan för Diabetes i primärvården.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 17 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning