Foto: Fotogruppen på SÖS

Diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, HT24

Denna kurs vänder sig till dig som möter barn, tonåringar och unga vuxna inom sjuk- och hälsovården. Du får teoretiska och praktiska kunskaper inom diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, för att kunna ge rätt stöd och support i diabetesegenvården.

Om kursen

Kursens övergripande mål är att du ska få fördjupade kunskaper inom diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, för att kunna ge evidensbaserad vård och stöd i egenvården.

Kursupplägg

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar, seminarier, studiebesök, (enskilt och i grupp). Riktade aktiviteter som fältstudier kan genomföras. För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer den webbaserad läroplattformen Canvas att användas.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om diabetes, diabetesvård, egenvård och kost hos barn, ungdomar och unga vuxna.  Ett förbättringsarbete som gäller diabetesvård inom den egna verksamheten kommer att genomföras. Kursen är indelad i två moment:

Moment 1

Behandlar diabetes typ 1, diabetes typ 2, och andra typer av diabetes, diagnos, behandling och akuta komplikationer. Områden som kommer att belysas är:

 • patofysiologi
 • akut omhändertagande
 • kost vid diabetes
 • barnets utvecklingsstadier
 • hormonella förändringar vid pubertet och dess inverkan på diabetessjukdomen
 • modern diabetesbehandling med hjälp av teknik
 • stöd till egenvård
 • samtal och bemötande av barn, ungdom, unga vuxna och familj
 • betydelsen av interprofessionell samverkan 

Moment 2

 • Diabetes i samband med graviditet, förlossning och amning belyses.
 • Undervisning om senkomplikationer av diabetes, samt om samsjuklighet med diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.
 • Hur patientregister och kvalitetsindikatorer kan bidra till kvalitetsutveckling belyses i ett grupparbete.
 • Kvalitetsutvecklingsprojekt utgående från ett förbättringsbehov inom den egna verksamheten genomförs.

Kursledning

Anna Lindholm Olinder, kursansvarig, docent och universitetssjuksköterska, Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Elisabeth Jelleryd, leg dietist och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Datum och plats

Kursstart: 30 augusti 2024.

Plats: Södersjukhuset, Stockholm.

Obligatoriska kursdagar är två dagar per månad fram till 9 maj 2025.

Datum för kursdagar hösten 2024

Fysiska kursdagar: 26/9, 27/9, 24/10, 25/10

Digitala kursdagar: 28/11, 29/11

Datum för kursdagar våren 2025

Fysiska kursdagar: 13/2, 14/2, 10/4, 11/4, 8/5, 9/5
Digitala kursdagar: 23/1, 24/1, 20/3, 21/3

Fysiska kursträffar sker på Södersjukhuset, Stockholm.

Pris

 19 850 kr exklusive moms.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterske- eller dietistexamen om minst 120 hp. 

Mer information

Vid frågor om kursinnehållet:

Anna Lindholm Olinder, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
E-post: anna.lindholm.olinder@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare,
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp