Ett öga

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT24

Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare, optiker med magisterexamen samt ortoptist. Utbildningen finns bara i Stockholm och inte i något annat nordiskt land.

Sagt om kursen

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om diabeteskomplikationer i ögat. Du får även ökade kunskaper om vilka andra ögonbottenförändringar som kan upptäckas i samband med ögonbottenfotografering.

Kursens mål

Du kommer efter avslutad kurs:

  • Förstå och förklara hur diabetes kan påverka ögonen och den totala synupplevelsen.
  • Förstå och förklara hur olika diabetiska näthinneförändringar ser ut på ögonbottenfotografier.
  • Förstå och förklara svårighetsgraden av olika diabetiska näthinneförändringar.
  • Analysera bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder.
  • Förstå värdet av tidig upptäckt av diabetiska förändringar i ögat för att möjliggöra framgångsrik behandling.

Kursplan

Kursplan för Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik

Efter avslutad kurs

Efter kursen har du förbättrat din förmåga att kunna bedöma diabetiska förändringar i ögonbotten. Med denna kunskap kan du ge patienten direkt besked om resultatet av ögonbottenundersökningen.

Sagt om kursen

”Bra med bildbedömningsövningar i grupp – bra att lära av varandra.”

”Mycket givande och intressanta föreläsningar."

Kursupplägg och innehåll

Kursen ges på halvfart, distans. Dessutom ingår 3 kursträffar à 2-3 dagar med föreläsningar och seminarier. Kursens teoretiska delar förmedlas till stor del via internet med hjälp av KIs lärplattform Canvas. Det innebär att föreläsningar, litteraturhänvisningar, självevalueringsfrågor ständigt är tillgängliga för självstudier.

Kursen behandlar ämnet ur två olika perspektiv:

  1. Diabetes: patofysiologi, diagnos, behandling och omvårdnad.
  2. Ögat: diabetesspecifika förändringar i ögat framförallt näthinnan, speciell undersökningsmetodik framförallt fotodokumentation inklusive fototeknik, handläggning, farmakologiska och kirurgiska behandlingsmetoder.

Behörighet

  • Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen.
  • Optiker med magisterexamen 180 hp.
  • ST-läkare inom oftalmologi.

Pris

20 000 kr exkl moms.

Tid och plats

Kursstart 11 mars och kursslut 24 maj 2024.

Plats: Kursen ges digitalt via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Examinationen kommer vara fysiskt på plats vid Karolinska Institutet, Avd för ögon och syn och S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12, Stockholm.
Resterande moment under kursen sker digitalt.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Eva Sturk Franzén, BSc, MSc, Klinisk lärare
Karolinska Institutet, Avdelningen för ögon och syn
E-post: eva.sturk.franzen@ki.se

Petra Frehr Alstig, kursledare
Karolinska Institutet, Avdelningen för ögon och syn
E-post: petra.frehr.alstig@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Studieform: Examinationen kommer vara fysiskt på plats i våra lokaler. Resterande moment under kursen sker digitalt.

Om uppdragsutbildning