Facade Aula Medica

Diagnostik av personlighetssyndrom med Prof Peter Tyrer

Denna endagsutbildning lär ut kliniskt viktiga aspekter av att bedöma personlighetsproblematik. Tyrer problematiserar också den uppdelning i personlighetssyndrom och övrig psykopatologi som bara till en del adresseras i ICD-11 och DSM-5 alternativa modell.

Kursledare

Professor Emeritus Peter Tyrer

Peter Tyrer, Professor of Community Psychiatry, Imperial College London.

Peter Tyrer är mycket välkänd inom området personlighetssyndrom, bland annat som ordförande i ICD-11 arbetsgrupp för personlighetssyndrom. Han har även utvecklat Nidoterapi och publicerat flera böcker och oräkneliga artiklar inom många psykiatriska områden.

Om kursen

Denna kurs är en extra föreläsningsdag till Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 2023, men är öppen för alla. 

Kursinnehåll

  • The procedure for assessing personality disorder at first interview
  • The advantages and disadvantages of informants in assessing personality
  • Dissecting the personality elements from Galenic syndromes
  • Dealing with borderline syndromes "from personality assessment to Good Psychiatric management" (Mats Adler)

Föreläsare

"Many mental disorders are linked to personality, but this is rarely recognised in clinical practice. It is suggested here that when the links are very close, the two can be joined. Galenic syndromes are so named because Galen was the first physician to recognise the links between personality and disease. Although there are understandable doubts about introducing new diagnostic constructions, the concept of Galenic syndromes will be helpful to psychiatrists who wish to acknowledge the presence of personality abnormality in their patients but are restrained by reluctance to use the words ‘personality disorder’. The concept of ‘Galenic syndromes’ provides the much needed broader link between personality pathology and psychopathology."

Peter Tyrer, Professor of Community Psychiatry, Imperial College London.

Tyrer har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom flera psykiatriska områden, flera böcker samt är upphovsman till Nidoterapi. Han var ordförande för ICD-11 arbetsgrupp för den stora revisionen av avsnittet om personlighetssyndrom.

Tyrer har bland annat intresserat sig för personlighetens betydelse för övriga psykiska sjukdomar, som prediktor för behandlingsutfall, sysselsättning och suicidalitet.

Tid och plats

25 oktober kl 9-17. Karolinska Institutet, Solna.

Språk

Utbildningen hålls på engelska

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och annan vårdpersonal som möter individer med personlighetssyndrom inom hälso-och sjukvård.

Kursansvarig

Christian Rück, professor/överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Ulla Finati, projektkoordinator

E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Antagning görs i turordning efter anmälan. I mån av plats kan senare anmälning accepteras. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 750 kr
Sista anmälningsdagen: