Cancerceller i tunntarmslemhinna. Foto: Carlos F Moro

Diagnostisk cytologi VT25

Denna utbildning är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som krävs för arbetet som cytodiagnostiker. Du kommer att utveckla din förmåga att diagnostisera gynekologiska cellprov och cytologiska prover från lungorna, urinvägarna och de serösa hålrummen. Utbildningen leder också till ökad kunskap om vanligt förekommande tilläggsanalyser inom diagnostisk cytologi.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att du ska utveckla praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna verka inom området diagnostisk cytologi.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha:

  • förmåga att diagnostisera benigna, premaligna och maligna tillstånd inom gynekologisk cytologi.
  • förmåga att diagnostisera benigna och maligna tillstånd i cytologiska prov från lungorna, urinvägarna och de serösa hålrummen.
  • kunskap om provtagnings- och prepareringstekniker samt tilläggsanalyser (HPV-typning, immuncytokemi och FISH) som används inom diagnostisk cytologi.
  • förståelse för vad som driver tumörutveckling i de organ där cytologisk diagnostik används.
  • förmåga att tillgodogöra dig relevant forskning inom ämnesområdet diagnostisk cytologi samt diskutera relevanta frågeställningar inom området ur ett samhälls- och lika villkorsperspektiv.

Målgrupp

Personer som är verksamma inom klinisk patologi och cytologi, och som har ett intresse för cancerdiagnostik.

Specifika målgrupper är biomedicinska analytiker, biomedicinare, mikrobiologer, molekylärbiologer eller motsvarande.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande fem kurser:

  • Patologi (3 hp)
  • Gynekologisk cytologi (12 hp)
  • Lungcytologi (5 hp)
  • Cytologi från bukhåla, lung- och hjärtsäck (5 hp)
  • Urinvägscytologi (5 hp)

Kurserna i patologi och gynekologisk cytologi är schemalagda till vårterminen och resterande kurser till höstterminen.

Kursplaner

Kursplan för Patologi
Kursplan för Gynekologisk Cytologi
Kursplan för Lungcytologi
Kursplan för Cytologi från bukhåla, lung- och hjärtsäck
Kursplan för Urinvägscytologi

Kursupplägg

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och bedrivs på halvfart över två terminer. De teoretiska momenten inkluderar föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. De praktiska momenten utgörs av mikroskopering av preparatsamlingar och patientfall. Mikroskoperingen består till stor del av mikroskopering på egen hand, men innefattar även gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop.

De teoretiska momenten kommer i huvudsak ske digitalt, medan obligatoriska praktiska moment kommer vara förlagda till campus. Mellan kursträffarna på campus bedrivs självstudier.

Behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller motsvarande (se målgrupp ovan). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Datum och plats

VT-2025: 20 jan 2025 – 8 juni (termin 1)
HT-2025: 1 sept – 18 jan 2026 (termin 2)

KI Campus Flemingsberg samt digitalt via lärplattformen Canvas.

Pris

86 000 SEK (ex moms)

Övrig information

Utbildningen är tänkt att delvis ersätta magisterprogram i diagnostisk cytologi vid Karolinska Institutet, som genomfördes för sista gången läsåret 2022–2023.

För deltagare som är intresserade finns efter avslutade studier möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen genom att komplettera med ämnesspecifika kurser motsvarande 30 högskolepoäng på magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Kontakta uppdragsutbildning@ki.se för mer information.

Kursansvarig

Katarina Omholt, Fil mag i molekylärbiologi och Med dr i onkologi & experimentell onkologi. Cytodiagnostiker vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och adjungerad adjunkt vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll:

Dhifaf Sarhan, kursledare, avdelningschef för Patologi och biträdande lektor vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
E-post: dhifaf.sarhan@ki.se

Vid administrativa frågor:

Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Kort om kursen

När: -
Pris: 86 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 30 hp

Om uppdragsutbildning