Ett öga

Diagnostisk optometri HT23

En kurs för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Omfattar sex moment, exempelvis okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik och ögats sjukdomar och diagnostik.

Kursinnehåll

Kursen är delad i sex moment:

Neurooptometri 7,5 hp
Omfattar neurologiska symptom och fynd i relation till optometriska undersökningar.

Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 7,5 hp
Omfattar okulär neurofarmakologi, okulära preparat, okulära diagnostiska medikament, okulära reaktioner vid användning av preparat, samt diagnostiska metoder.

Ögats sjukdomar och diagnostik 7,5 hp
Omfattar huvudsakligen sjukdomarna AMD, glaucom, torra ögon, diabetesretinopati och katarakt, samt sjukdomar i främre segment och metoder för diagnostik.

Binokulärseende och behandling 7,5 hp
Omfattar normal och avvikande samsynsfunktion, dess diagnostik och behandling.

Pediatrisk optometri 7,5 hp
Omfattar barnoptometriska undersökningsmetoder och okulär utveckling.

Diagnostisk klinik 7,5 hp
Diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursupplägg

Den teoretiska undervisningen består av föreläsningar och inlämningsuppgifter i digitalt format. Studietakten motsvarar 75% och kursen sträcker sig över två terminer.

Den praktiska/kliniska undervisningen bedrivs på plats i optikerutbildningens lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna.

Datum

Kursstart prel. 4 september 2023.

Kursplan

Kursplanen för Diagnostisk optometri.

Pris

85 000 SEK exkl moms.

Mer information

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 85 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 45 hp