Facade Aula Medica

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning VT 2024

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som 2 av 6 specialistkurser; som fördjupning inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Om kursen

DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppseminarier och webbaserade uppgifter. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Deltagarna ska även känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.

Citat från tidigare deltagare

”Jag har lärt mig mycket genom denna kurs! Jag tycker kursen har varit väldigt innehållsrik och praktisk, vilket jag uppskattat.”

”Kursen har gett gott om tillfällen att öva att ge DBT och jag har fått hjälpsam återkoppling på inlämnade uppgifter.”

”Blandningen mellan teori och praktik har varit mycket bra. Värdefullt att ta del av rollspel och att själv få rollspela.”

Behörighet

Som behörighet krävs grundläggande psykoterapiutbildning.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista finns här. 

Kursupplägg

Utbildningen sker delvis på distans via Karolinska Institutets läroplattform Canvas. Inledningsvis genomför kursdeltagarna en webbaserad utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om självskadebeteende och bemötande av patienter med denna problematik.

De tio undervisningsdagarna löper över två terminer och är uppdelade på fyra tillfällen som ges två, fyra, två och två dagar. Därutöver sker två gruppseminarier, varav ett digitalt. Mellan kurstillfällena ingår en del webbaserade uppgifter.

Lärare

Lärare på kursen är Anna Lindström, Dan Wetterborg, Åsa Spännargård, Karin Ovefelt, Charlotta Nyblad och Maria Bragesjö. Samtliga är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med, utbilda och handleda i DBT.

I kursen ingår även två dagars undervisning med Charles Swenson, psykiater och en auktoritet inom DBT. Han har under lång tid arbetat tillsammans med professor Marsha Linehan som har utvecklat metoden och han är en mycket uppskattad föreläsare. Se https://charlieswenson.com för mer information. Under dessa två dagar sker undervisningen på engelska.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för Psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 27 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från verksamhetsområde Psykiatri SLSO har förtur.

I mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. För mer information kontakta Nikolaj Jacobsen, e-post: nikolaj.jacobsen@ki.se.

Datum

Kursen startar med självstudier på Canvas den 22 januari 2024. Kurstillfällena äger rum enligt följande:

  • 12–13 februari 2024
  • 23–26 april 2024
  • 10–11 oktober 2024
  • 5–6 december 2024

Examinerande seminarium 1, på plats: 22 april 2024, antingen förmiddag eller eftermiddag beroende på gruppindelning.

Examinerande seminarium 2, digitalt: Sker HT24, datum meddelas i god tid före kursstart

Plats

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi/Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Anna Lindström, kursledare,
E-post: anna.lindstrom@regionstockholm.se 

Vid administrativa frågor:

Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

OBS! För att kunna delta i kursen rekommenderas att du:

  • är kliniskt verksam inom hälso- och sjukvården eller verksamhet där den aktuella patientgruppen finns
  • har för avsikt att starta ett DBT-team och söker tillsammans med minst 1 annan person som ska ingå i teamet. Alternativt att du har för avsikt att ansluta till ett befintligt DBT-team.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in en meritportfölj.

Du kan ladda ner meritportföljen här. 

Meritportfölj samt intyg, skannat i ett (1) dokument, skickas per e-post till lina.collsioo@ki.se. Vänligen ange kurstiteln i mailets ämnesrad.

Urval sker av Centrum för psykiatriforskning, utifrån befolkningens behov och befintligt utbud av dialektisk beteendeterapi. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgången vid för få sökande.

Sista anmälningsdag är den 1 december 2023.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Tidpunkt för anmälan registreras när anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård (SLSO).