corona virus

E-utbildningar om covid-19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.

Foto: unknown

Om e-utbildningarna

Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform. 

Båda utbildningarna riktar sig till all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildning 2, Covid-19 - triage och användande av personlig skyddsutrustning, riktar sig lite mer till de som arbetar patientnära.

Observera att det inte längre är möjligt att anmäla sig till e-utbildningarna om covid-19. Från och med 1:a februari 2023 har utbildningarna stängts ner helt. 

Intresserad av kompetensutveckling vid KI?

Kontakt

Utbildningarna har producerats av Karolinska Institutet Uppdragsutbildning. 

För innehållet står Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin.

Vid frågor om utbildningarnas innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.