dekorativ bild

Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, VT 2024

Epilepsi är en specialitet i ständig utveckling som omfattar en komplexitet med komorbiditet och stora patientgrupper. Ungefär 81 000 barn och vuxna lever med epilepsi och övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård innebär ett behov av stor kompetens hos professioner för att kunna bedriva en god och säker vård.

Sagt om kursen

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifika vårdprocesser vid epilepsi hos barn och unga vuxna.

Med hjärta för hjärnan erbjuder vi dig en kurs i epilepsi på avancerad nivå som omfattar hela vårdprocessen och samtliga vårdnivåer.

Kursens innehåll

 • Patologi, patofysiologi och epidemiologi
 • Hjärnans utveckling
 • Neuroanatomi
 • Anamnes, symtom, diagnostik, MR, EEG
 • Differentialdiagnos
 • Funktionella anfall
 • Behandling, prognos och pågående forskning
 • Vårdprocesser och vårdnivåer, från insjuknande och slutenvård till   öppenvård
 • Rehabilitering och habilitering
 • Fertilitet
 • Transition
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Komorbiditet
 • SUDEP
 • Neuroregistret, Epilepsiregistret

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped och som arbetar med patienter som har epilepsi och önskar fördjupa dina kunskaper.

Citat från tidigare deltagare

"Mycket givande föreläsningar och gruppdiskussioner." 

"Lärt mig mycket av andra kursdeltagare och diskussioner."

Behörighet

Minst ett års yrkeserfarenhet vid neurologisk klinik/vårdavdelning/sektion eller annan relevant klinik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyg Godkänd/E.

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier.

Kursplan

Kursplan för Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna. 

Examination

Kunskaper erhållna i kursen examineras genom skriftlig individuell examinationsuppgift samt aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier.

Tid och plats

Kursstart med en fysisk kursträff 21 mars 2024 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Övriga digitala kursträffar: 11 april, 7 maj, 19 september, 14 november samt avslutas 18 mars 2025.

Plats

Förutom första dagen utförs kursen digitalt på distans via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom.

Kurspris

15 000 kr exklusive moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Maria Krona, kurslärare
E-post: maria.krona@regionstockholm.se
08-517 797 67

Cecilia Bartholdson, kursansvarig och examinator
E-post: cecilia.bartholdson@ki.se

Vid administrativa frågor:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2024-02-15. Maxantal kursdeltagare: 25

Antagning görs i turordning efter anmälan. I mån av plats kan senare anmälning accepteras. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp

Studieform: Digitalt på distans med en fysisk kursträff.