Facade Aula Medica

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, VT24 - HT24

Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården. Kursen vänder sig till specialistsjuksköterska eller motsvarande inom barnsjukvård.

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att du ska ska få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad vid vård av sjuka barn och ungdomar, från neonatalperioden till ungdomsåren. Målet är även att du ska kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kursen bygger på kursdeltagarnas kunskaper och kliniska erfarenheter inom pediatrisk vård. Innehållet i kursen utgår ifrån sjuksköterskans kärnkompetenser och stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Under kursen kommer ett kvalitetsutvecklingsarbete inom den egna verksamheten att genomföras.

Ur kursinnehållet

Moment 1

Evidensbaserad pediatrisk vård och omvårdnad (6 hp).

Behandlar pediatriska akuta och kroniska sjukdomstillstånd från neonatalperioden till ungdomsåren. Förmåga att samarbeta, både inom och utanför det interprofessionella teamet tränas.

Ett kvalitetsutvecklingsprojekt utgående från ett förbättringsbehov inom det egna specialistområdet påbörjas under våren och löper över hela kursen.

Moment 2

Vårdpedagogik och kvalitetsutveckling (9 hp).

Behandlarsäker vård, stöd till egenvård samt samtal och bemötande av barn, ungdom och familj. Förmåga att undervisa och handleda tränas.

Implementering av evidensbaserad vård och omvårdnad belyses och kvalitetsutvecklingsprojektet färdigställs.

Kursplan

Kursplan för Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård.

Kursledning

Inger Kull, professor i vårdvetenskap, forskning, utveckling och utbildning (FoUU)-ledare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, specialistsjuksköterska.

Maria Ödling, biträdande lektor, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, specialistsjuksköterska. 

Kursupplägg

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Vi träffas två dagar i månaden på Karolinska Institutet, Södersjukhuset. Undervisningen utgår från ett problemorienterat synsätt där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande.

För egna studier och arbete i grupp används den webbaserad läroplattformen Canvas.

De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar samt seminarier.

Varför ska du gå kursen?

Du som deltagare kommer efter avslutad kurs få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren. Du kommer att kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Som arbetsgivaren kommer du att få mer kompetent personal, som kan bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Målgrupp och behörighet

Specialistsjuksköterska inom pediatrisk vård eller motsvarande.

Kursdagar

Vårterminen 2024

  • Vecka 4 (25–26/1)
  • Vecka 8 (22–23/2)
  • Vecka 12 (21–22/3)
  • Vecka 16 (18–19/4)
  • Vecka 21 (23–24/5)

Höstterminen 2024

  • Vecka 36 (5–6/9)
  • Vecka 40 (3–4/10)
  • Vecka 45 (7–8/11)
  • Vecka 50 (12–13/12)

Plats

Lokaler på Karolinska Institutet, Södersjukhuset.

Pris

20 000 kr exkl. moms. Kurslitteratur ingår ej i priset.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Inger Kull, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
E-post: inger.kull@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp