Facade Aula Medica

Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar VT24

Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. 

Om kursen

Funktionella magsmärtor hos barn och ungdomar är en av de vanligaste sökorsakerna till primärvården. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling som kunnat visa effekt på gruppnivå.

Exponeringsbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn och ungdomar med svåra symtom har däremot visat på mycket goda forskningsresultat i flera studier. Magsmärtan har minskat, skolnärvaro och livskvalitet ökat jämfört med de som inte fått behandlingen.

Metoden har utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Under fliken ”Forskning” på hemsidan www.ontimagen.nu finns en sammanställning av dessa forskningsresultat.

Detta är en av få behandlingar med mycket goda forsknings-resultat inom en mängd områden: symtom, livskvalitet, minskat undvikande i vardagen och minskad rädsla för symtom. Det finns i nuläget ingen annan tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling för den här gruppen.

Syfte och mål

Denna utbildning ger dig kompetens för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS). Du kommer få kunskaper om en psykologisk behandling som bygger på en exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är psykolog eller annan behandlare med minst motsvarande grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteende-terapi (steg 1). Du ska i ditt arbete träffa barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS, irritable bowel syndrome).

Omdömen från tidigare deltagare

”Bra upplägg med både teori och handledning. Utbildningsdagarna var jättebra, och även handledningstillfället.”

”Mycket användbart direkt i min kliniska vardag.”

Kursupplägg

Webbföreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledaren är van föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans.

OBS! Deltagarna förutsätts genomföra behandling av minst ett barn/ungdom med funktionella buksmärtor under perioden april 2024 – oktober 2024. Uppföljning och handledning ges under två halvdagar i juni och oktober 2024. Deltagarna förväntas även ha tillgång till dator med videofunktion.

Tid och plats

10–11 april 2024 + två halvdagars handledning: ett datum i slutet av våren som meddelas senare samt 10 eller 11 oktober 2024.

Plats: Interaktiva distansstudier via läroplattform.

Utbildningsmaterial

Kursdeltagare erhåller tryckt material som går igenom behandlingen steg för steg samt tillgång till arbetsblad till barn, ungdomar och föräldrar för att du ska kunna arbeta med behandlingen på din mottagning.

Ur kursinnehållet

  • Funktionella magsmärtor
  • Psykologens bedömningssamtal
  • Samarbete med utredande läkare
  • Genomgång av behandlingen
  • Kartläggning av beteenden och beteendeanalys
  • Exponering vid funktionella magsmärtor
  • Arbete med föräldrar
  • Utvärdering av behandlingen

Kursledare

Maria Lalouni, legitimerad psykolog, med. dr

"Det är inte alltid lätt att jobba med KBT för barn som har funktionella magsmärtor. Den här behandlingen är något att hålla sig i, den ger riktning, styrfart och har ett bra innehåll. Och så har den ju visat väldigt fina forskningsresultat."

Maria Lalouni, kursledare, legitimerad psykolog, med. dr

Kursledaren är en av de forskare och psykologer som tagit fram och utvärderat behandlingen i de kliniska studierna.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Maria Lalouni, kursledare, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

E-post: maria.lalouni@ki.se

Vid administrativa frågor:

Christina Bäckman, projektledare, Karolinska Institutet, Enheten för Uppdragsutbildning

E-post: christina.backman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 7 900 kr
Sista anmälningsdagen:

Hur: Ges digitalt på distans