Facade Aula Medica

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården, HT23

Unik kurs för rehabkoordinatorer som fokuserar på samverkan mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.   Kursgrupp med max 20 deltagare.

Kursens syfte och mål

Kursens övergripande syfte är att du som deltagare ska kunna:

  • redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) i rehabiliteringsprocessen
  • redogöra för planering och koordinering av rehabiliteringsinsatser för nollklassade och personer med komplicerade medicinska och sociala faktorer
  • kritiskt granska och värdera vilka komplicerande faktorer som har betydelse för ingång till arbetsmarknaden

Efter kursen ska du som deltagare ha förmåga att praktiskt kunna tillämpa ovan angivna kunskaper i en klinisk arbetssituation.

Varför gå kursen?

Som rehabkoordinatorer från hälso- och sjukvården kommer du att få ökad kunskap och beredskap för att i praktiken kunna koordinera insatser för ingång till arbetsmarknaden för personer med komplexa praktiska problem såsom många myndighetskontakter, medicinska tillstånd med hög grad av samsjuklighet och arbetslöshet.

Ur kursinnehållet

I kursen ingår bland annat:

  • Mångfald såsom t.ex. kultur och språk
  • Fördjupad kunskap om utmattningssyndrom
  • Problemlösande samtal
  • Samverkan mellan hälso- och sjukvården, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
  • Ingång till arbetsmarknaden för personer med komplex medicinsk, social och praktisk problematik

Kursplan

Kursplan för - Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård

Kursupplägg

Kursen inleds ca fyra veckor före första kursträff med inläsning av obligatorisk kurslitteratur. Kursen bedrivs som campus och distansutbildning på deltid. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion. Kursen kommer att innehålla t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc. Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatorisk närvaro vid kursseminarier.

Målgrupp

Yrkesverksamma rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård (primär- och specialistvård såsom t.ex. psykiatri)

Pris

11 500 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Tid och plats

Kursen inleds och startar den 11 september på lärplattformen Canvas. Det är sedan kursträffar som sker i Stockholm den 11-12 oktober 2023 och en avslutande kursträff den 23 november 2023. Kurslokal meddelas senare.

Mer information

Kursansvarig och examinator:
Gabriela Markovic, rehabiliteringsmedicin
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Kristian Borg, professor, överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Föreläsare och kurssamordnare:
Anna Sporrong är kurssamordnare och en av kursens föreläsare, arbetar som rehabkoordinator, rehabstrateg, utbildare och föreläsare. Anna ingår i expertpanelen för tidningen Allt om arbetsmiljö.

Ansvarig institution
Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus.

Vid frågor om kursen:
Anna Sporrong
E-post: anna@rehabpartner.se
Telefon: 08-28 43 20

Monika Löfgren
E-post: monika.lofgren@ki.se

Vid administrativa frågor:
Susanna Sjunneryd
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se Telefon: 08-524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Om uppdragsutbildning