Facade Aula Medica

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa, HT23

Unik kurs som fokuserar på koordinering inom företagshälsa; samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassa och hälso- och sjukvård.

Kursgrupp med max 20 deltagare

 

Kursens syfte och mål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna i praktiken ska kunna agera som en oberoende expertresurs utifrån ett konsultativt arbetssätt genom att

  • i praktiken kunna koordinera insatser i mer komplicerade ärenden
  • strategiskt praktisera en högre diversitet av ärenden som uppstår inom företagshälsa
  • kritiskt granska, värdera, identifiera och praktisera de komplicerande faktorer som har betydelse för återgång till arbete

Deltagarna kommer även få en fördjupad kunskap kring de arbetsrättsliga gränsdragningar samt återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Varför gå kursen?

Fördjupad kunskap för rehabkoordinatorer avseende internt teamarbete, extern samverkan, återgång i arbete och arbetsgivarkontakt, genus och mångfald samt arbetsrättens betydelse för hållbar rehabiliteringsprocess.

Ur kursinnehållet

Kursen behandlar:

  • rehabkoordinatorns uppdrag på en företagshälsovård
  • etik
  • fördjupad kunskap om utmattningssyndrom
  • fördjupning i återgång i arbete
  • fördjupning i arbetsrätt
  • simulerade sjukdomstillstånd
  • genus och mångfald

Kursplan

Kursplan för - Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa

Kursupplägg

Kursen inleds ca fyra veckor före första kursträff med inläsning av obligatorisk kurslitteratur.

Utbildningen bedrivs deltid både på campus och på distans. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion. Kursen kommer att innehålla t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc. Man examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatorisk närvaro vid kursseminarier.

Målgrupp

Yrkesverksamma rehabkoordinatorer inom företagshälsa

Pris

11500 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Tid och plats

Kursen inleds och startar den 2 oktober på lärplattformen Canvas. Det är sedan kursträffar som sker i Stockholm den 8-9 november och en avslutande kursträff den 14 december 2023. Kurslokal meddelas senare.

Mer information

Kursansvarig och examinator:
Gabriela Markovic, Med dr, leg psykolog
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Kristian Borg, professor, överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Föreläsare och kurssamordnare:
Anna Sporrong är kurssamordnare och en av kursens föreläsare, arbetar som rehabkoordinator, rehabstrateg, utbildare och föreläsare. Anna ingår i expertpanelen för tidningen Allt om arbetsmiljö.

Ansvarig institution
Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för rehabiliterings-medicin, Danderyds sjukhus

Vid frågor om kursen:
Anna Sporrong
E-post: anna@rehabpartner.se
Telefon: 08-28 43 20

Gabriela Markovic
E-post: gabriela.markovic@sll.se

Vid administrativa frågor:
Susanna Sjunneryd
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Telefon: 08-524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Om uppdragsutbildning