Foto: Shutterstock

Försäkringsmedicin för läkare, VT 2023

Den här kursen ger läkare en fördjupad försäkringsmedicinsk kunskap utifrån aktuell forskning. Ett särskilt fokus ges området sjukskrivning och olika aspekter som hör samman med detta område. Kursen behandlar även samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden och hur dessas uppdrag, kompetens och ansvar relaterar till varandra.

Syfte

Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning fördjupa deltagarens försäkringsmedicinska kunskap med fokus på sjukskrivning samt på samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden.

Kursinnehåll

I kursen behandlas aktuell forskning och aktuella frågeställningar inom ämnesområdet försäkringsmedicin med fokus på området sjukskrivning. Vidare behandlas kunskapsstöd och kvalitetsarbete inom det försäkringsmedicinska området med stöd i forskningskunskap. En översikt ges över försäkringar och regelverk inom det försäkringsmedicinska området för vilka läkarintyg behövs och utmaningar i hantering av sjukskrivningsärenden diskuteras. Kursen behandlar även frågor kring samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt, och hur olika uppdrag, kompetenser och ansvar relaterar till varandra.

Målgrupp

Specialistutbildade läkare som i sin tjänst hanterar sjukskrivningsärenden. Företräde till kursen har läkare som arbetar i Stockholms län. Därefter, i mån av plats, läkare som arbetar i andra delar av landet.

Kursplan

Kursplan för Försäkringsmedicin, 2 hp

Kursledning

Emilie Friberg, docent i epidemiologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin

Carin Nyman, med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin

Per Lytsy, docent, läkare, specialist i socialmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin 

Varför ska man gå kursen?

Kursen kommer att fördjupa dina kunskaper inom området försäkringsmedicin med fokus på sjukskrivning utifrån vetenskaplig kunskap och aktuell forskning, samt bidra till fördjupad kunskap om eget och andra professioners uppdrag och ansvar i sjukskrivningsärenden, såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt i relation till andra aktörers uppdrag, skyldigheter och möjligheter.

Kursen ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd. för försäkringsmedicin, som är ledande vad gäller försäkringsmedicinsk forskning i Sverige. Att kursen behandlar samarbete mellan professioner i sjukskrivningsärenden kommer till uttryck i kursens upplägg, bland annat i form av gemensam kursdag med en motsvarande kurs för rehabiliteringskoordinatorer.

Kursupplägg

Kursen ges under fem heldagar, varav två dagar digitalt.  Övriga dagar sker på campus.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium, diskussioner och uppgifter som genomförs både i grupp och individuellt. En av undervisningsdagarna på campus samordnas med motsvarande kurs i försäkringsmedicin för rehabiliteringskoordinatorer.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt godkänd specialistutbildning

Datum

Schemalagda kursdagar är 22 mars (campus) och 23 mars (digital), 30 mars (digital) och 31 mars (campus) samt 20 april 2023 (campus). Utöver schemalagda kursdagar ingår självstudier.

Plats

Tre kursdagar är förlagda till lokaler på Karolinska institutet, campus Solna. Två kursdagar sker digitalt via mötesverktyget zoom. Mer information om kurslokaler på campus Solna skickas i samband med välkomstbrevet.

Pris

8 300 kr, exkl. moms. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Företräde till kursen har läkare som arbetar i Stockholms län. Därefter i mån av plats, läkare som arbetar i andra delar av landet.

Kontakt

Vid frågor om kursens innehåll:
Emilie Friberg, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd försäkringsmedicin
E-post:emilie.friberg@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ylva Danilsons, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ylva.danilsons@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2023-02-22.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 8 300 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 2 hp

Om uppdragsutbildning