Närbild av ett öga. Foto: Getty Images.

Glaukom, diagnostik och behandling HT24

Vill du ha fördjupade kunskaper om glaukom och självständigt kunna utöva din profession inom organiserad glaukomverksamhet? Vi erbjuder nu en utbildning där du stärker din kompetens inom glaukomområdet med målet att förbättra vården för denna patientgrupp.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om vad glaukom är och hur riktlinjerna ser ut för omhändertagande av patienter med misstänkt respektive diagnosticerat glaukom.

Kursens mål

Deltagaren ska efter avslutad kurs:

  • ha fördjupade kunskaper i, och kunna redogöra för glaukomsjukdomens etiologi, patofysiologi, symtomatologi och farmakologi,
  • ha kännedom om behandlingsmetoder och dess syften, samt
  • kunna tillämpa speciell undersökningsmetodik med särskild vikt på kvalitet, säkerhet och etik för att självständigt kunna utöva sin profession inom strukturerad glaukomverksamhet.
  • ha förbättrat sin förmåga att kunna bedöma de parametrar som ligger till grund för en glaukomdiagnos samt hur de används för uppföljning.

Kursupplägg och innehåll

Kursen ges på kvartsfart och innebär i huvudsak distansstudier, men obligatoriska kursträffar ingår också. Kursens teoretiska delar förmedlas och examineras till stor del via självtester och inlämningsuppgifter i KI:s utbildningsplattform Canvas. Digitala träffar sker via Zoom. Kursen motsvarar 25 dagars heltidsstudier, varav ca 25 % är schemalagda.

Kursen behandlar ämnet ur ett primärvårds- och screeningperspektiv och tar upp bl.a.:

  • förekomsten av glaukom
  • samverkan mellan vårdinstanser för att uppnå effektivare vård, s.k. Shared care
  • diagnoskriterier och riktlinjer
  • undersökningsmetoder
  • behandlingsmöjligheter nu och i framtiden

Studierna underlättas om du har tillgång till egna fall med synfält och papilldokumentation.

Kursplan

Kursplan till Glaukom, diagnostik och behandling.

Efter avslutad kurs

Efter kursen har deltagaren förbättrat sin förmåga att kunna bedöma de parametrar som ligger till grund för en glaukomdiagnos samt hur de används för uppföljning.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Givande kurs. Ger verktygen för att kunna lägga glaukompusslet.”

”Kursen är mycket intressant, vetenskapsbaserad och jag som sjuksköterska som jobbar med glaukom kommer att ha mycket nytta av kursen i mitt dagliga arbete”.

Behörighet

Optiker med magisterexamen, ögonsjuksköterskor, ögonläkare eller annan legitimerad personal med uppgifter inom glaukomvård kan söka utbildningen.

Tid och plats

Kursstart 30 september 2024.

Kursträffar 

30/9 och 1/10 (Digitalt, kursupprop mm)
7/11 (Digitalt)
8/11 (Fysisk träff)
22-23/11 (Fysisk träff. OBS! Fre-lör)
15/1 (Digitalt)

Plats: Eye Center of Excellence, Karolinska Institutet, Eugeniavägen 12, Solna.

Distansundervisning sker via lärplattformen Canvas.

Pris

20 000 kr exkl moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Elin Bergling, kursledare
E-post: elin.bergling@ki.se
Tel: 08-672 38 18

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp