Facade Aula Medica

Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (GPM) med Lois Choi-Kain

GPM, som är en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, betonar vikten av att arbeta för en ökad livskvalitet och högre funktionsnivå. Denna endagsutbildning lär ut de viktigaste komponenterna i arbetet med GPM så att en behandlare kan erbjuda ett bättre bemötande och omhändertagande av patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. 

Kursledare

Lois Choi-Kain

Psykiatern Lois Choi-Kain, Director of Gunderson Personality Disorders Institute, USA

Lois Choi-Kain har länge arbetat med forskning och metodutveckling gällande behandling av Borderline personlighetssyndrom. Hon är utbildad DBT- och MBT-terapeut och utvecklar Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder. 

Om kursen

GPM, som är en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), betonar vikten av att arbeta för en ökad livskvalitet och högre funktionsnivå. Behandlingen är ateoretisk och strävar efter att etablera ett liv utanför hälso- och sjukvården. Det generalistiska arbetssättet utgår från behandlingsprinciper, och tonvikten läggs på hur redan befintliga resurser och kompetenser används inom ramen för en GPM-behandling. GPM ger likvärdig effekt men är mindre resursintensiv än annan motsvarande specialiserad behandling vid EIPS.

Denna kurs är en extra föreläsningsdag till Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 2023, men är öppen för alla. 

Kursinnehåll

Kursen går igenom tillvägagångssätt för att hantera självskadebeteende, suicidhot som hjälpsökande beteende och arbetssätt med patienter som överanvänder sjukvårdens resurser. GPM kan tillämpas vid olika typer av verksamheter såsom primärvård, öppenvård, heldygnsvård och akutmottagning. GPM kan även tillämpas vid olika typer av personlighetsproblematik.

Denna endagsutbildning lär ut de viktigaste komponenterna i arbetet med GPM så att en behandlare kan erbjuda ett bättre bemötande och omhändertagande av patienter med EIPS. Kursen vänder sig till all vårdpersonal som träffar patienter med personlighetsproblematik.

Föreläsare

Utbildningen hålls av Lois Choi-Kain som varit med om att ta fram modellen för Good Psychiatric Management (GPM). Hon är utbildad DBT- och MBT-terapeut och har stor egen klinisk erfarenhet av arbete med patienter med personlighetsproblematik. Som docent i psykiatri vid Harvard Medical School och programansvarig för McLean Adult Borderline Center har hon även lång erfarenhet av forskning och metodutveckling vid behandling av EIPS.

Tid och plats

25 oktober, kl 9-17, Karolinska Institutet, Solna.

Språk

Utbildningen hålls på engelska.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och annan vårdpersonal som möter individer med personlighetssyndrom inom hälso-och sjukvård.

Kursansvarig

Christian Rück, professor/överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Ulla Finati, projektkoordinator

E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Antagning görs i turordning efter anmälan. I mån av plats kan senare anmälning accepteras. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 750 kr
Sista anmälningsdagen: