Facade Aula Medica Foto: Ulrich Schulte

Griffiths III

11 september, 16 oktober, 17 december 2024

 

Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths III ger ett sammantaget mått på barnets utvecklingsnivå men även en profil av barnets styrkor och svårigheter inom fem olika utvecklingsområden: Lärandets grunder, Språk och kommunikation, Öga-hand-koordination, Personlig-Social-Emotionell samt Grovmotorik. Griffiths III är en ny version av tidigare Griffiths och denna omarbetade version har nytt material som har bearbetats i linje med forskning inom psykologi, neurologi och pediatrik. I den här kursen får du tillfälle att gå igenom materialet, öva på administrering och få handledning i samband med egna kliniska testningar.

Kursens omfattning och kurstider

2,5 dagar schemalagd undervisning och en dags förberedande arbete. Eget arbete tillkommer mellan kurstillfällena.

  • 4 – 10 september, förberedande uppgifter i lärplattformen Canvas. Genomför alla uppgifter innan kurstillfälle 1.

  • 11 september, kl 09:00-16:00, kurstillfälle 1: Introduktion och genomgång av testet

  • 16 oktober, kl 09:00-12:00, kurstillfälle 2: Handledning

  • 17 december, kl 09:00-14:00, kurstillfälle 3: Redovisning av testning och tolkning av resultaten

Uppgift under kursen: minst 2 testningar

Säkerställ att du kan genomföra alla moment och delta vid samtliga kurstillfällen. Det egna arbetet innefattar inläsning av manualen, metod-/färdighetsträning, samt genomförande av utredningsärenden.

Kursbeskrivning

Kursen ger dig färdigheter i att administrera Griffiths III och tolka resultaten. Kursen kräver att du har tillgång till patienter som är aktuella för utredning. Boka gärna fler patienter för att säkerställa att du kan redovisa två utredningsärenden. I kursen presenteras administration av testuppgifterna och deltagarna ska sedan öva på uppgifterna på egen hand samt genomföra testning av barn med Griffiths III. Målet är att du ska göra två testningar under kursen. För att du ska få ut mesta möjliga vid handledningstillfället rekommenderar vi att du har påbörjat eller slutfört den första testningen. Den andra testningen presenterar du vid redovisningstillfället. Vid handledningstillfället och redovisningen får du möjlighet att ställa frågor om administrering, analys och klinisk användning av instrumentet.

Kursens syfte och mål

Deltagaren får färdigheter att självständigt administrera testuppgifterna i Griffiths III och tolka testresultaten som kan användas för bedömning av barns utvecklingsnivå i kliniska sammanhang. Kursen genomförs under två heldagar med ett handledningstillfälle emellan för att deltagarna ska ha möjlighet att ställa frågor om administration och tolkning av testresultat under kursens gång.

Kursens innehåll

Förberedande uppgifter, 7 timmar. Information skickas ut innan kursstart.

Bekanta dig med testmanualen och testmaterialet.

Repetition om milstolpar: exempelvis 1177; https://my.babynavigator.com; https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

Lärarledda moment:

Kursdag 1: Introduktion till Griffiths III. Genomgång av administration av testuppgifterna vid de olika utvecklingsskalorna Lärandets grunder, Språk och kommunikation, Öga-hand-koordination, Personlig-Social-Emotionell och Grovmotorik. Genomgång av poängsättning och tolkning av testresultaten.

Eget arbete/ testning*

Kursdag 2 (halvdag): Handledning. Tillfället bygger på deltagarnas erfarenheter av att använda Griffiths III vid bedömning av barns utvecklingsnivå.

Eget arbete/ testning*

Kursdag 3: Redovisning av patientärende (inkl Griffiths III). Vidare diskussion om användning av Griffiths III i kliniska sammanhang.

*Eget arbete mellan tillfällena omfattar praktisk övning gällande administration av testuppgifterna; bedömning av barns utvecklingsnivå med Griffiths III samt att förbereda redovisning vid kursdag 3.

Kursmaterial

Du behöver ha tillgång till och kunna använda Griffiths III, inkl testprotokoll och manualen i samband med kursstart.
Vi rekommenderar även att du har tillgång till Griffiths-III- A Case Study Book for Practitioners. Ed L Stroud, E Green.

Materialet går att köpa på https://hogrefe.se/klinisk-psykologi/griffiths-lll/

Kursens arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner, metod- och färdighetsträning, handledning, självstudier/egna utredningsärende.

Kursintyg

För kursintyg krävs:

  • närvaro under hela kursen
  • genomförande av kursmoment enligt schema

Lärplattform och videokommunikationstjänst

Canvas är lärplattformen som används där kursmaterialet är samlat. Zoom används vid liveföreläsningar och gruppaktiviteter. Du får tillgång till Canvas en vecka innan kursstart och där kommer även Zoomlänkarna att finnas. Som deltagare behöver du en egen uppkoppling (via Google Chrome, Edge eller Firefox), eget headset och webbkamera.

Behörighetskrav

  • Legitimerad psykolog
  • PTP-psykolog med handledare med erfarenhet av utredningar på små barn

Förkunskaper

Det är en fördel om du har auskulterat vid några småbarnsutredningar innan kursstart.

Schema

Schema i detalj presenteras i samband med kursstart.

Kursledare

Johanna Ristolainen Spak, kursansvarig och kursledare
Leg psykolog, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Miia Ekholm, kursansvarig och kursledare
Leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)/ Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde

Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

7 220 kr ex moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Johanna Ristolainen Spak, lärare, Karolinska Institutet KIND
E-post: johanna.ristolainen.spak@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 7 220 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs