Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, VT 2023

Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och praktisk kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete. Lärargruppen är världsledande inom sina specifika områden inom ACT och har även varit del av att implementera ACT i medicinska, psykiatriska och prestationshöjande sammanhang. 

Syfte och mål

Syftet med kursen är att lära sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ACT. Den syftar till att ge deltagarna kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete.

Kursinnehåll

Kursen pågår under en termin med löpande kursträffar som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Undervisningen behandlar den teoretiska grunden för problemanalys och behandling med ACT. Vi arbetar med praktiska övningar i att genomföra ACT-interventioner och även hur ACT-principer tillämpas i relation till klienten. En introduktion ges till hur mätning kan utformas för att systematiskt kunna utvärdera den terapeutiska insatsen. Undervisningen behandlar även forskningsläget för terapimetoden.  

Mellan kursträffarna läser kursdeltagarna kurslitteratur, genomför webbaserade kunskapstest och självapplicerade ACT övningar. Kunskapstest och självapplicerade ACT-övningar kommer finnas tillgängliga digitalt via kursens webplattform.

I kursen ingår även att kursdeltagaren spelar in ett rollspel tillsammans med en kurskollega. Kursdeltagaren får sedan feedback av lärare med tillhörande diskussion i smågrupp. 

Under kursens gång arbetar kursdeltagaren med att upprätta en ACT-konceptualisering och behandlingsplan utifrån en fallvinjett. Uppgiften lämnas in vid kursslut och utgör underlag för examination.

Kursupplägg

I utbildningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande och rollspel.

Kursen omfattar två heldagar och fem halvdagar under våren 2023. Kursträffarna varvas med självstudier och självapplicerade ACT-övningar.

Kurslärare

Johanna Linde

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Lång erfarenhet av kliniskt arbete utifrån ACT samt bedriver forskning och behandlingsutveckling av ACT vid kroppsmissnöje.

Gustaf Reinebo

Leg psykolog. Arbetat kliniskt i psykiatrin med bl a ACT som behandlingsmetod. Undervisar och forskar om ACT med fokus på utvärdering, implementering och metodutveckling. Ex. på forskningsprojekt är hur ACT kan användas för att främja psykisk hälsa och prestation inom idrott, samt implementering av ACT färdigheter i slutenvårdspsykiatri

Tobias Lundgren 

Leg psykolog, leg psykoterapeut, docent i klinisk psykologi. Tobias Lundgren är en av pionjärerna inom ACT i Sverige och internationellt. Han har arbetat kliniskt och forskat inom en rad områden utifrån ACT, ex epilepsi, smärta, depression, psykos, ASD och Ishockey. Han har utvecklat en rad behandlings-tekniker/procedurer utifrån ett ACT perspektiv som används inom såväl ACT behandling som generell KBT, ex. Bull’s-Eye och Livslinjen.

Behörighet

Grundläggande psykoterapiutbildning.

Kursplan

Se kursplan här.

Datum

Kursdatum under 2023 är:

30/1 kl 9-16
20/2 kl 13-16
13/3 kl 13-16
3/4 kl 13-16
17/4 kl 13-16
8/5 kl 13-16
29/5 kl 9-16

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Johanna Linde, kursansvarig
Leg psykolog, leg psykoterapeut.
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi
E-post: johanna.linde@ki.se

Vid administrativa frågor:

Lina Collsiöö, kursadministratör
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi
E-post: lina.collsioo@ki.se

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför ovan nämnda verksamhetsområden och då utgår en kurskostnad på 15 900 SEK, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Ylva Danilsons på e-post: ylva.danilsons@ki.se

Anmälan

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm och Region Gotland.

OBS! För att din anmälan ska bli komplett behöver du även skicka in en meritportfölj. Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har basutbildning i psykoterapi.

Sista anmälningsdag är 19 december 2022.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri och i mån av plats för anställda inom verksamhetsområde Primärvård inom SLSO och Region Gotland.