Gruppbehandling – gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik

Vill du öka din gruppledarkompetens? Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta individuellt men skulle vilja lära dig att använda dina kunskaper i ett annat format.

Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat. Du lär dig även hur du kan använda dig av det som händer i gruppen för att öka både gruppens gemensamma utveckling och den individuella gruppdeltagarens relationella förmåga.

Om kursen

Denna utbildning har gruppens potential som lärande och läkande miljö i fokus. Kursen pågår under 1 år och innefattar två huvudmoment;

 • Teori och metod i gruppbehandling och gruppsykoterapi,15 hp
 • Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut, 15 hp

Ansökan om certifiering av denna kurs som specialistkurs för psykologer handläggs för tillfället av Psykologförbundet.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap och färdighet att leda gruppbehandling eller gruppsykoterapi inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst eller liknande verksamheter. Du får en ökad förståelse för grupprocesser och gruppdynamik och som gruppledare får du bättre förutsättningar för att kunna tillvarata gruppens potential som lärande och läkande miljö samt motverka destruktiva grupprocesser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som redan har erfarenhet av grupper, samt till dig som är van att arbeta individuellt men vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Kursupplägg

30 poäng, halvfart över 1 år.

Kursen består av föreläsningar, seminarium, rollspel, grupparbeten, reflektionsgrupp, teoretiskt fördjupningsarbete och handledning på egen grupp.

Examination sker i form av ledning av eget litteraturseminarium, temaarbete samt godkänd handledning av egen behandlingsgrupp, inklusive skriftlig redovisning.

Föreläsningar och handledning sker både digitalt och på plats. Obligatorisk närvaro i alla kursens moment.

Ur kursinnehållet

 • Gruppens betydelse i människans liv, dess egenskaper och processer
 • Evolutions- och socialpsykologiska perspektiv på gruppdynamik
 • Grupp och organisation utifrån systemteori och gruppanalys
 • Gruppdynamik och grupprocesser, gruppens olika utvecklingsfaser samt genus och kulturella aspekters påverkan på gruppdynamik
 • Gruppterapeutiska och gruppspecifika faktorer
 • Kommunikation och interaktion, destruktiva grupprocesser
 • Gränsdragning mellan psykoedukation i grupp och gruppsykoterapi
 • Rollteori och ledarskap, introduktion och fördjupning
 • Aktuell forskning om gruppbehandling, metoder för kvalitetssäkring och kliniska utvärderingsinstrument
 • Urval och gruppsammansättning samt genomförande av förberedande intervjuer
 • Gruppsammanhållning och terapeutisk allians i gruppen
 • Samt handledning på att leda gruppbehandling/gruppsykoterapi med egen grupp på din egen arbetsplats.

Kursplan

Kursplan för Gruppbehandling.

Datum

Planerad kursstart våren 2023.

Datum publiceras här inom kort.

10 kursträffar à 2 dagar, varav 5 fysiska träffar och 5 digitala samt 4 digitala tillfällen samt med handledning à 1,5 timme.

Plats

Karolinska Institutet campus Solna samt digitalt på distans.

Pris

49 000 kr exkl. moms.

Föreläsare

Anna Möllerstrand, leg psykolog.

Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker. lärare och handledare i psykoterapi, fil.mag. psykologi.

Christer Sandahl, leg psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, professor em.

Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD i klinisk religionspsykologi, existentiell hälsa, lärare och handledare i psykoterapi.

Maria Anter, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi.

Paul Bener, leg psykolog, leg psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi.

Ulf Åkerström, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Ytterligare förläsare tillkommer, bland annat internationella föreläsare.

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen i ett människovårdande yrke. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Lena Wennlund, kursansvarig
Socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi
E-post: lena.wennlund@gmail.com

Gabriele Biquet, kursansvarig
Adjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi
E-post: gabriele.biquet@ki.se

Annika Lindgren, examinator
psykolog, leg psykoterapeut och Med dr
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: annika.lindgren.2@ki.se

Ulf Åkerström, kursansvarig,
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist klinisk psykologi
E-post: akerstromulf@gmail.com

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare,
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Anmälan är inte öppen. Du kan göra en intresseanmälan så hör vi av oss när anmälan är öppen.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

Pris: 49 000 kr
Poäng: 30 hp
Antal kursdagar: 20

Om uppdragsutbildning