Facade Aula Medica

Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, HT23

Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik med fokus på att handleda grupper. Kursen har ett organisatoriskt perspektiv och bygger vidare på kursen; Handledning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som handleder i kliniska miljöer och vill lära sig metoder och förhållningssätt vid grupphandledning. Den syftar till att ge deltagarna kompetensutveckling i att med tydlighet och professionalitet skapa bra handledningssituationer i grupper och team. Det organisatoriska perspektivet i samband med klinisk handledning är ett viktigt inslag och belyses ur olika perspektiv.  Kursen vänder sig till personer som handleder i kliniskt psykologiska frågeställningar och psykosocial behandling. Kursdeltagare som önskar en gedigen handledar- och lärarutbildning för att kunna hantera uppdrag inom olika verksamheter, i grupp och inom universitet och högskola kan bygga vidare sin utbildning med ytterligare en kurs inom klinisk handledning. Även den kursen ges som uppdragsutbildning inom Karolinska Institutet.

Tre kurser som tillsammans ger en gedigen handledar-utbildning:

  • Handledning i klinisk psykologi 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp

Kursplan

Kursplan för kursen Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som har gått grundkursen i klinisk handledning eller motsvarande och i sitt arbete handleder i kliniska miljöer samt önskar lära sig metoder och förhållningssätt i samband grupphandledning.

Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Citat från tidigare deltagare

”Jag har lärt mig så mkt mer än jag hade trott att jag skulle göra. Framför allt har det varit ovärderligt med alla praktiska övningar, rollspel, case osv”.

”Lärarna har varit toppen. Att fyra personer avsätter många timmar åt att förbereda och genomföra rollspel var helt suveränt”.

Medverkande lärare

Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.

Övriga lärare och handledare i urval är:

  • Johan Holmberg, Med. Dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  • Ingrid Landin, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
  • Anna Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad.

De är alla verksamma vid Kompetenscentrum för psykoterapi/Centrum för psykoterapiforskning vid Karolinska Institutet och har förutom lärarkompetens gedigen klinisk erfarenhet och har behandlat patienter i många olika kliniska sammanhang.  Alla som handleder på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper i att handleda i olika sammanhang.

Behörighet

Som behörighet krävs kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp, eller motsvarande. I övrigt ska deltagare i kursen ha ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling.

Citat från kursledare

"Denna kurs är ett naturligt nästa steg och fördjupning för dem som har grunderna i klinisk handledning. Den ger möjlighet att utveckla färdigheter i att handleda grupper och att förstå den ökade komplexitet som blir när man även tar in det organisatoriska perspektivet i handledningssituationen.

Kursdeltagarna är engagerade och praktiskt erfarna, vilket ger ett härligt undervisningsklimat med mycket diskussion och reflektion. Kursdeltagarna har stor glädje av att mötas och samarbeta under kursens gång, vilket också är givande för oss som är lärare på kursen."

Kursens mål

  • Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning i grupper av olika storlek och karaktär.

  • Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på grupp och organisation.

  • Att genom vuxenpedagogiska kunskaper få bättre förmåga att se både individens och gruppens behov i handlednings-situationen.

Kursupplägg

Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. Kursen bygger på att deltagarna utvecklar färdigheter i sin kliniska vardag och får återkoppling på handledarfärdigheter av lärare och handledare på kursen. Det teoretiska innehållet kommer i hög grad att ges via webbaserade uppgifter och egna litteraturstudier och undervisning sker i form av verkstäder och föreläsningar. Handledning på handledning i grupper om tre- fyra deltagare och en erfaren handledare sker vid varje kursträff. Deltagarna får där möjlighet att diskutera och reflektera kring sina handledningsuppdrag och sätta upp individuella utvecklingsmål.

Datum

Kursen startar den 27 september 2023 i kursrummet Canvas. Det kommer att vara 12 kursträffar som sker på onsdagar ojämna veckor mellan kl. 9.00 – 16.00. Det första kurstillfället på plats är den 25 oktober och det sista är den 22 maj.

Plats

Undervisningen sker i Centrum för psykiatriforsknings lokaler, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 26 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning:
E-post: Kristoffer.mortsjo@ki.se

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Åsa Spännargård, kursansvarig, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi.
E-post: asa.spannargard@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioöö@ki.se

Anmälan

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj senast den 22 juni 2023. Länk till meritportfölj finner du på anmälningssidan.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 26 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp