Personer sitter på stolar i en ring och en man räcker upp handen.

Handledning i klinisk psykologi HT24

Denna kurs ger möjlighet att öva på handledningsmetodik och tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med en tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt psykologiskt arbete.

Kursen är ackrediterad som två specialistkurser för psykologer.

 

Om kursen

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som bedriver psykologisk och psykosocial behandling. I denna kurs läggs grunden för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Kursdeltagare som önskar en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag inom olika verksamheter, i grupp och inom universitet och högskola kan bygga vidare sin utbildning med en eller två ytterligare kurser inom klinisk handledning. Även dessa kurser ges som uppdragsutbildning inom Karolinska Institutet.

Tre kurser som tillsammans ger en gedigen handledarutbildning:

  • Handledning i klinisk psykologi 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning, 15 hp

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation.

Behörighet

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling.

Sagt om kursen av tidigare deltagare

”Jag känner mig mycket mera trygg nu i min handledarroll!”

Glad för interaktivt upplägg med upplevelsebaserad inlärning i verkstadsform, många bra tillämpade uppgifter, exempelvis etisk dagbok som var bra att få reflektera kring i lärgruppen.

”Bra möjlighet till fördjupade diskussioner och mer konkret vägledning i handledning på handledning.”

”Ser fram emot att fortsätta omsätta kunskap, dels i min egen praktik som handledare och dels i mitt uppdrag som kursansvarig/handledare i en utbildning."

Kursens mål

Kursen ger färdigheter i handledningsmetodik, att definiera mål och skapa ett fungerande handledingsklimat.

Individuell handledning kommer att adresseras i första hand, samt metodik för att genomföra konsultationsuppdrag och kollegial handledning.

Kursplan

Kursplan för Handledning i klinisk psykologi.

Kursupplägg

Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. Kursen bygger på att deltagarna övar i olika typer av studentaktivt lärande.

Det teoretiska innehållet kommer i hög grad att ges via webbaserad undervisning och egna litteraturstudier men undervisning kommer också att ske via verkstäder och föreläsningar.

Handledning på handledning i grupper om tre- fyra deltagare och en erfaren handledare sker vid varje kursträff. Deltagarna får där möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och arbeta med sina individuella utvecklingsmål tillsammans med erfarna kollegor.

Medverkande lärare

Alla som handleder på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper i att handleda i olika kliniska sammanhang. Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Övriga lärare i ett urval är Johan Holmberg, Med. Dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Ingrid Landin, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi, Anna Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Alla lärare är verksamma på Centrum för psykiatriforskning/Kompetenscentrum för psykoterapi. 

Kursansvarig

Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Möjlighet till påbyggnad med två kurser

Kursen lägger en grund för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Med påbyggnad av en eller båda dessa kurser inom klinisk handledning får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag både inom verksamheter och i att handleda inom universitet och högskola.

Datum

Kursen startar den 6 september. Det kommer att vara 14 kursträffar som sker på fredagar jämna veckor mellan kl. 9.00 – 16.00. Första kurstillfället på plats är den 6 september och det sista är den 16 maj.

Plats

Undervisningen sker på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm.

Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 27 000 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Åsa Spännargård, kursledare
E-post: asa.spannargard@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Anmälan

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj senast den 31 maj 2024 till lina.collsioo@ki.se.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp