Personer sitter på stolar i en ring och en man räcker upp handen.

Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning HT24

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i utbildning för personer som ska arbeta med psykologisk bedömning, behandling och psykoterapi. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till specialistpsykologer och legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an klinisk handledning inom till exempel universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledning i klinisk psykologi, 15 hp.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. Syftet är att deltagarna ska utveckla färdigheter och förmågor att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk- och psykoterapeutisk behandling.

En viktig del av kursen är handledning på handledning där egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärandet. Kursen bygger på deltagarnas aktivitet med fokus på praktiska övningar och studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna att tillgodogöra sig via självstudier, webbaserade uppgifter och undervisning via föreläsningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till specialistpsykologer och legitimerade psykoterapeuter som i sin yrkesverksamhet kommer att handleda på kliniska kurser i psykologi och psykoterapi. Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledning i klinisk psykologi, 15 hp.

Kursens mål

  • Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning inom ramen för högre utbildning.
  • Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på bedömning av färdigheter i klinisk psykologi i utbildningssammanhang.
  • Att utveckla ett förhållningssätt som skapar gynnsamma inlärningssituationer i samband med utbildningshandledning.
  • Att ge färdigheter i högskolepedagogik för att kunna handleda i klinisk psykologi på olika utbildningsnivåer.

Kursplan

Kursplan för Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning, 15 hp.

Behörighet

Som behörighet för psykologer krävs psykologförbundets specialistbehörighet alternativt legitimation som psykoterapeut. För yrkeskategorierna psykiatriker, specialistsjuksköterska i psykiatri samt socionom, krävs även Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp eller motsvarande är också ett krav.

Kursupplägg

Utbildningen inleds med webbaserad undervisning och studievägledning kring vilken typ av uppdrag som är lämpliga för kursen. Då kursen bygger på att deltagarna ska utveckla färdigheter i att handleda, ska de ha egna handledningsuppdrag som pågår under kursens gång.

Den lärarledda undervisningen sker ca var tredje vecka under kursperioden. Deltagarna får möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag i handledning på handledning i grupper om ca fyra deltagare och en erfaren handledare. Stort fokus läggs på studentaktivt lärande och praktisk tillämpning. Kursen innehåller ca 10 undervisningsdagar.

Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerade psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

En av två påbyggnadskurser

Denna påbyggnadskurs ger deltagarna kompetens att ta sig an kliniska handledningsuppdrag i utbildningssammanhang, t.ex. inom universitet och högskola. Det går också att bygga på med ytterligare en handledarutbildningskurs: Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp. Sammantaget ger alla tre kurserna en gedigen handledarutbildning om 45 hp. 

Datum

Kursen startar den 11 september 2024. Kursdagarna är på onsdagar med kurstillfällen ca var tredje vecka. Handledning på handledning sker inom ramen för kursdagarna.

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan kan, i mån av plats, beredas plats på kursen, då utgår en kostnad på 27 000 SEK, exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Åsa Spännargård, kursledare
E-post: asa.spannargard@ki.se

Vid administrativa frågor:

Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Anmälan

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj senast 31 maj 2024.

Ifylld meritportfölj skickar du tillsammans med de handlingar du vill åberopa i ett (1) dokument till lina.collsioo@ki.se.

Sista anmälningsdag är 2024-05-31

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen gentemot deltagare från verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp