Facade Aula Medica

Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v49 2023

Lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa.

Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Denna kurs ger dig behörighet att organisera och ge egna kurser i ämnet Första hjälpen till psykisk hälsa.

Bakgrund

Kunskaper om första hjälpen vid akut kroppsskada och i hjärt-lungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer.

Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade från att söka hjälp i tid och att söka rätt sorts hjälp.

Mental Health First Aid (MHFA), som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.

Kursens mål

Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Tid och plats

Kursen genomförs i Stockholm, Karolinska Institutet campus Solna, under v. 49 (4-8 december 2023).

Kursupplägg

Den aktuella kursen vänder sig till personer som vill arbeta som instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörskursen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Kursen ger behörighet till att organisera och utföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-utbildningar. Alla kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar.

Observera: För att bli certifierad i samtliga tre programmen krävs deltagande under alla fem dagar. Den som inte har möjlighet att delta under torsdagen eller fredagen kan inte certifieras inom ungdom eller äldre. 

Litteratur

Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA-Sverige.
Manualen delas ut i samband med kursen och är personlig för dem som utbildas. 

Ur kursinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man får ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns.
  • Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och expertkonsensus.

Föreläsare

Britta Alin Åkerman, senior professor i pedagogik, leg klinisk psykolog, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)

Agneta Bergqvist, Utvecklingsledare psykisk hälsa

Micael von Wowern, psykiatrisk omvårdnadspecialist

Anne Stefenson, leg läkare, specialist i allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, NASP

Tid och plats

Kursen genomförs i Stockholm, Karolinska Institutet Solna campus under v.49 , den 4-8 december 2023. 

Pris

24 500 SEK (exkl.moms). I kursavgiften ingår lunch och fika, samt kurslitteratur. 

Behörighet

Kursen riktar sig till personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, men även den ideella sektorn och allmänheten.

Kraven för att bli en instruktör är att ha en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer med psykiska problem.

För att få bedriva utbildningen vidare i sin egen organisation krävs att man är två utbildade instruktörer som föreläser tillsammans. 

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
E-post: danuta.wasserman@ki.se

Oliver Bartsch, nationell systemansvarig för MHFA Sverige, NASP
Epost: oliver.bartsch@ki.se

Vid frågor om anmälan:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 24 500 kr