Facade Aula Medica

Klinisk transmedicin – en introduktion, HT23

Denna kurs riktar sig till dig som är yrkesverksam kliniker oavsett profession som i ditt arbete kan möta vuxna personer med könsinkongruens. Kursen erbjuder kliniker fördjupad kunskap om könsinkongruens som tillstånd, transmedicinsk utredning och olika behandlingsalternativ för vuxna med könsinkongruens. Kursens arbetsformer sker via online-föreläsningar och seminarier av olika professioner inom det transmedicinska fältet.

Om kursen

Könsdysfori är en term som beskriver det lidande som kan uppstå när en individs könsidentitet inte är kongruent med det juridiska kön personen tilldelats vid födseln. Denna utbildning vänder sig till dig som i din yrkesutövning träffar på personer med transerfarenhet. Kursen är en bred introduktion till det transmedicinska fältet för yrkesverksamma. Målet med kursen är att du som deltagare ska erbjudas ökad kunskap och förståelse kring diagnos, bemötande, utredning och behandling av transpersoner som söker vård.

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att ge deltagaren fördjupad kunskap och förståelse av könsinkongruens som tillstånd samt om vård och behandlingsalternativ för vuxna med könsdysfori.

Under kursen kommer deltagare erbjudas ett utvecklingsperspektiv över hur den transmedicinska vården bedrivits och kan komma att förändras i samband med utgivningen av nya ICD-11. Syfte är också att ge deltagaren ökad kunskap om kliniska symtom och underlag för transmedicinsk behandling, samt att ge kunskap om olika behandlingsalternativ vid könsinkongruens och hur denna bedrivs.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Professionellt bemötande av personer som identifierar sig som transpersoner eller utanför två-könsnormen
 • Skillnader i kriterier kring ICD-10 och ICD-11 avseende könsinkongruens
 • Hur könsinkongruensutredningar bedrivs och underlag för transmedicinsk behandling
 • Översiktligt beskriva olika behandlingsalternativ som hormonell behandling, kirurgi, logopedi samt fertilitetsbevarande och gynekologiska åtgärder

Tid och plats

Heldag på distans via Zoom kl. 9-16 under följande dagar 2023:

20 oktober, 10 november, 1 december och 15 december.

Målgrupp

Yrkesverksamma kliniker som i sin yrkesutövning kan möta personer med könsinkongruens.

Medverkande lärare

 • Mats Holmberg, Endokrinolog
 • Cecilia Dhejne, Psykiater
 • Maria Ilestam, Psykolog
 • Anastasios Fylaktos, Endokrinolog
 • Hanna Håkansson, Kurator
 • Karin Willstrand, Gynekolog
 • Ulrika Nygren, Logoped
 • Emma Malmström, Foniatriker
 • Antti Mikkola, Plastikkirurg
 • Matilda Almblad, Sjuksköterska
 • Hanadi Hadad, Hudterapeut
 • Kenny Rodriguez Wallberg, Professor reproduktionsmedicin
 • Felicitas Falck, Psykiatriker
 • Markus Byström, Psykolog

Samtliga ANOVA, Karolinska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset

Kursupplägg

Föreläsningar och workshops på distans. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kursinnehåll

BLOCK 1

20 oktober kl. 9-16
Om kön och könsdysfori: prevalens, etiologi och diagnostiska kriterier:

 • Vad är kön, könsidentitet och könsinkongruens; historisk kontext, epidemiologisk kunskap internationellt och nationellt
 • Om de olika könsdysforidiagnoserna och kriterier enligt nuvarande diagnossystem och kommande ICD-11
 • Patientperspektiv och kliniskt perspektiv på sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och normer
 • Juridiska, transmedicinska och psykosociala aspekter att förhålla sig till kopplat till diagnos och könstillhörighet. Vad säger könstillhörighetslagen och hur har den förändrats
 • Om Socialstyrelsens riktlinjer och riktlinjer EPATH (European Professional Association for Transgender Health) och WPATH (World Professional Association for Transgender Health) riktlinjer

Dag 2: 10 november kl 9-16

 • Om könsdysforiutredningens syfte och tillvägagångssätt. Fördjupad kunskap om identitet som begrepp, differentialdiagnostiska överväganden och sårbarhetsfaktorer. Hur vården kan stödja före, under och efter könsidentitetsutrednin
 • Psykosociala riskfaktorer och skyddande faktorer (vad kan vi i mötet med transpersoner tänka på, fråga om
 • Hur många får diagnos på ANOVA, internationellt och i Sverige? Klinisk inblick i vad som händer under könsbekräftande behandling. Psykosocial uppföljning och bedömning
 • Om minoritetsstressmodellen. Anamnestiska överväganden och underlag remiss inför och under könsdysforiutredning

BLOCK 2

Dag 3: 1 december kl 9-16

Transmedicinsk behandling del I: Om endokrinologisk behandling, fertilitetsbevarande behandling och kirurgi för personer med könsdysfori

 • Könsbekräftande hormonbehandling, självmedicinering, uppföljning, pågående forskning
 • Fertilitetsbevarande åtgärder. Klinisk praktik och forskning
 • Öppenvårdsynekologi
 • Foniatrisk bedömning, kondroplastik och stämbandskirurgi

Dag 4: 15 december 9-12
Transmedicinsk behandling del II: Om röst och tal hos personer med könsdysfori och hårborttagning och om graviditet och icke-binäritet och kirurgi

 • Logopedbedömning och behandling. Studier kring uppföljning och exempel på röstbehandling i feminiserande och maskuliniserande riktning
 • Hudterapeutisk bedömning och klinisk praktik
 • Graviditet- och föräldraskap för transpersoner och om icke binär könsidentitet, vad säger forskningsstudier?

Del II: kirurgiska interventioner - från DÅ till NU: om könsbekräftande kirurgi

 • Om kirurgiska alternativ för transpersoner (om feminiserande och maskuliniserande kirurgi) Hur går det till. Klinisk erfarenhet och forskning relaterat till utseende, funktion samt om pågående utveckling inom detta område
 • Somatiska förutsättningar för kirurgi och hur vården kan underlätta förutsättningar för kirurgiska interventioner och postoperativt förlopp

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen.

Pris

6900 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Mats Holmberg och Maria Ilestam, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge
E-post: mats.holmberg.1@ki.se  maria.ilestam@regionstockholm.se

Vid frågor om anmälan:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 6 900 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans