Facade Aula Medica

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, HT23

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter. 

Bakgrund

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverigebland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade är personer som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka globalt pga krig och klimatförändringar.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av PTSD med övningar på CAPS 5 av evidensbaserade metoder och forskning relaterad till PTSD . Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom Narrative Exposure Therapy, transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, TF-KBT för barn och ungdomar, neurokognitiva aspekter samt egenvård för terapeuter.

Kursen avslutas med hemtentamen och muntlig examination utifrån en fallbeskrivning samt  planering för implementering av TF-KBT för PTSD på den egna arbetsplatsen.

Syfte och mål

Det övergripande målet med kursen är att presentera grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare visa deltagarna hur de kan tillämpa  PE och genom rollspel träna sina färdigheter i metoden. Ett ytterligare mål är att presentera svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med PTSD och grupper med särskilda behov samt hur dessa svårigheter kan hanteras.

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionom-examen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 15 900 SEK, exkl. moms per deltagare.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se

Litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Barbara Olasov Rothbaum, Sheila A.M: Rauch, Kristoffer Petterso.  Prolonged exposure terapeutmanual: Emotionell bearbetning vid ptsd (eller den nya upplagan av boken Prolonged Exposure, terapeut manual).

Möller N., Petrini I., Gustavsson (2017). Krig, tortyr och flykt: vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa av. Natur & Kultur.

Kursplan

Kursplan finns här. 

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Datum

De tio lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på 8 måndagar och två tisdagar.

Kursdatumen under 2023 är: 4/9, 11-12/9 och 18-19/9, 25/9, 9/10, 16/10, 6/11 och 4/12.

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Shervin Shahnavaz, kursansvarig

Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi

E-post: shervin.shahnavaz@ki.se

Vid administrativa frågor:

Lina Collsoo, kursadministratör

Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi

E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 18 juni, 2023.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

OBS: För att anmälan ska vara komplett behöver du även skicka in en meritportfölj. Länk till meritportföljen finns i anmälningsformuläret.  Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har basutbildning i KBT.  

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor. 

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri och i mån av plats för anställda inom verksamhetsområde Primärvård inom SLSO och Region Gotland.