Facade Aula Medica

KONTAKT: Booster

21 november 2023

 

Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden basis.

Kursens syfte

KONTAKT (social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism) är en evidensbaserad metod för personer med autism som har implementerats i klinisk verksamhet både i Sverige och internationellt. Fortsatt forskning i metoden pågår och information om detta kommer ges under Boosterdagen.

KONTAKT-metodens kvalitet påverkas bl.a. av tränarens erfarenhet och förmåga. Därför syftar KONTAKT: Booster till att förbättra tränarnas kompetens genom att, i ett forum med KONTAKT-kursledare och andra vana eller certifierade KONTAKT-tränare, få diskutera möjligheter och utmaningar i arbetet med KONTAKT. Innehållet i kursdagen baseras primärt på kursdeltagarnas diskussionspunkter.

Kursupplägg

Under en heldag kommer föreläsning, fallbeskrivningar, övningar och diskussioner utifrån deltagares erfarenheter alterneras. Kursledare kommer uppdatera deltagare på aktuellt evidensläge för metoden. Deltagare har möjlighet att dela hela eller delar av filmade sessioner för gemensam diskussion i gruppen.

Innan kurstillfället

  • Inför kursdagen genomför deltagarna två obligatoriska förberedande uppgifter via lärplattformen Canvas.
  • Vill ni dela en filmad session under Boostern laddas denna upp via lärplattformen Canvas enligt våra rutiner. Samtycke från de filmade inhämtas enligt lokala riktlinjer. Kursdeltagaren kan ta kontakt med KONTAKT-utbildare för vidare instruktion kring detta.
  • Förbered diskussionspunkter, samla erfarenheter av KONTAKT samt frågor eller funderingar efter KONTAKT: klinisk utbildning inför Boostertillfället.

Kursledare

Christina Coco, specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Anna Fridell, leg psykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kursansvarig

Sven Bölte, professor, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH).

Behörighet

Deltagare ska ha gått KONTAKT: klinisk utbildning hos oss på KIND eller ha certifiering i metoden samt regelbundet hålla KONTAKT-grupper på sin arbetsplats.

Kursdatum och tid

14 nov 2023: Lärplattformen Canvas öppnar.
2 arbetsdagar innan kursdagen: Inlämning av obligatoriska förberedande uppgifter.
21 nov kl 09:00 -15:00: Kursdag (obligatorisk närvaro).

Plats

Kursen hålls digitalt i realtid via videokommunikationstjänsten Zoom och lärplattformen Canvas.

Pris

2 690 SEK exkl moms.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelse:
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på kursdagarna:
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

 

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 690 kr
Sista anmälningsdagen: