Facade Aula Medica

KONTAKT: klinisk utbildning

18 sep – 20 okt + 21 nov 2023

 

KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i klinisk verksamhet.

Kursledare

Anna Fridell, leg. psykolog

Kursens syfte

Tillgången på evidensbaserade interventioner för personer med autism är mycket begränsad. Social färdighetsträning i grupp är en av få metoder som har implementerats och som har visat lovande effekt. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autism enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.

Kursens innehåll

  • Forskning och utveckling av social färdighetsträning med KONTAKT.
  • KONTAKT-principer: inkluderat basala kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper som används i KONTAKT.
  • KONTAKT-programmet: komponenter, aktiviteter samt översikt av interventionens sessioner.
  • Praktisk användning av metoden samt principer för klinisk implementering i övningar och diskussioner under seminarium.
  • Fördjupad handledning vid en Boosterdag ca 2-3 månader efter kursens första del. Utifrån KONTAKT:s principer och manual diskuteras erfarenheter av implementering.

Kursens arbetsformer

Digital kurs med blandat inlärningsformat.

Kursupplägg

Teori och praktik varvas med föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner. Som kursdeltagare behöver man beräkna minst 1 ½ arbetsdag till självstudier inför det gemensamma seminariet och minst 1h inför Boosterdagen. Dessa tidsangivelser rör effektiv arbetstid för att lyssna på förinspelade föreläsningar, genomföra quiz och hemuppgifter. Dvs i tidsangivelsen ingår inte tid för pauser eller reflektion.

Kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Anna Fridell
Leg Psykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kursansvarig

Sven Bölte
Professor, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

Behörighet

Deltagare ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism, grundläggande kunskaper om KBT och gruppinsatser. Deltagare har t.ex. genomgått utbildning till logoped, socionom, psykolog, sjuksköterska eller jämförbart.

Kursdatum och tid

18 sep Lärplattformen Canvas öppnar
18 sep-19 okt Självständigt lärande (obligatorisk närvaro)
20 okt kl 09:00-15:00 Gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro)
21 nov kl 09:00-15:00 Boosterdag (obligatorisk närvaro)

Plats

Kursen hålls digitalt via videokommunikationstjänsten Zoom och med hjälp av lärplattformen Canvas.

Pris

5 990 SEK exkl moms. Kursmaterial ingår i priset.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på seminarium och Boosterdag:
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 990 kr
Sista anmälningsdagen: